strzałka do góry
facebook
facebook
facebook

Akcje oddziału

19-20.10.2013

Trzecie warsztatowe spotkanie dla liderów organizacji pozarządowych "PAG'S LEADER ACADEMY".

W miniony weekend uczestniczyliśmy w trzecim warsztatowym spotkaniu dla liderów organizacji pozarządowych "PAG'S LEADER ACADEMY", które zorganizowała Akademia Leona Koźminskiego pod patronatem Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Partnerem była Firma Novartis. Pierwsze zajęcia dotyczyły "Psychologii podejmowania decyzji - pułapek i błędów" Wykłady poprowadził dr Krzysztof Przybyszewski. Omówione zostały zagadnienia takie jak: racjonalność, strategie, parametry i ryzyko w podejmowanych przez nas decyzjach. Drugi dzień warsztatów poświęcony był "Strategii zarządzania" i był kontynuacją warsztatów sprzed 2 tygodni. Poprowadził je Pan Mirosław Sosnowski. Omówione zostały różne aspekty strategicznego zarządzania i model budowania organizacji na podstawie określenia strategicznych i analitycznych czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Zajęcia połączone zostały z rozdaniem certyfikatów na zakończenie szkolenia.

GALERIA:

przekaż jeden procent podatku
  akcja nie rób dymu