strzałka do góry
facebook
facebook
facebook

Akcje oddziału

17-21.06.2014

Akademia Dobrych Praktyk w Sierakowie.

Akademia Dobrych Praktyk w Sierakowie. w tym roku odbyła się w okresie 17-21 czerwca. Rozpoczęła się wykładem Zoltana Fuzesi, prezesa firmy Oncompass, Który podzielił się bardzo ciekawymi informacje na temat nowych możliwości badań molekularnych w leczeniu celowanym.

Drugi dzień Akademii to szkolenie zorganizowane przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP - na temat pozyskiwania środków na działalność organizacji.

"Wniosek o dotację z drugiej strony lustra" - to warsztaty, na których można było podczas ćwiczeń dowiedzieć się wiele o najczęściej popełnianych bledach popełnianych przez podmioty podczas aplikowania o środki na działalność organizacji. Omówiono również nowe przepisy dotyczące zbiórek publicznych, zasad organizowania loterii fantowej i działalności gospodarczej w NGO.

Dzień trzeci to ciekawy wykład Pani psycholog Katarzyny Cieślak na temat: "Sytuacja nawrotu choroby: perspektywa indywidualna v. perspektywa grupy samopomocowej".

Czwarty dzień to praca nad kreowaniem własnego wizerunku. Świetny wykład Pana Marka Cieślaka uświadomił wszystkim uczestnikom jak ważne jest kreowanie własnego wizerunku podczas procesu rehabilitacji społecznej.

Akademię uświetnił swoja obecnością zespół "Poluzjanci", którego koncert cieszył się ogromnym powodzeniem wśród uczestników.

GALERIA:

przekaż jeden procent podatku
  akcja nie rób dymu