strzałka do góry
facebook
facebook
facebook

Akcje oddziału

10-11.02.2015

IX Forum Liderów Organizacji Pacjentów.

W tym roku debata na temat sytuacji pacjentów miała miejsce w Ministerstwie Zdrowia. Fakt ten dodatkowo podniósł rangę tego cyklicznego spotkania, które z roku na rok staje się coraz ważniejszym wydarzeniem skupiającym szerokie grono organizacji pacjentów oraz przedstawicieli instytucji mających wpływ na kształt polityki zdrowotnej państwa. Na spotkanie przybyło ponad 200 liderów organizacji pacjenckich.

Tegoroczna merytoryczna debata odbyła się z udziałem: Ministra Zdrowia - Bartosza Arłukowicza, Sekretarza Stanu - Beaty Małeckiej-Libery, Rzecznik Praw Pacjenta - Krystyna Kozłowska, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia - Igora Radziewicza-Winnickiego, Podsekretarza Stanu - Piotra Warczyńskiego, Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji - Artura Fałka i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - Tadeusza Jędrzejczyka. Moderatorem spotkania był ks. dr Arkadiusz Nowak - Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

GALERIA:

przekaż jeden procent podatku
  akcja nie rób dymu