strzałka do góry
facebook
facebook
facebook

Akcje oddziału

12.03.2015

Konferencja na temat "Rola sektora non–profit w świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej"

W dniu 12 marca 2015 r. w odpowiedzi zaproszenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uczestniczyliśmy w konferencji zorganizowanej przez Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego w Konferencji „Rola sektora non–profit w świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej”.

Konferencja odbyła się w Warszawie w MPiPS. Obecni na niej byli przedstawiciele władz: Pan Władysław Kosiniak – Kamysz, minister Pracy i Polityki Społecznej Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Rafał Rudnicki, Kierownik Wydziału Komunikacji Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Pan Sebator Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w MPiPS, współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony rządowo – samorządowej, członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego, reprezentanci kluczowych polskich organizacji pozarządowych świadczących usługi społeczne użyteczności publicznej, reprezentanci środowisk naukowych oraz przedstawiciele organizacji non–profit z Europy.

Bardzo ciekawe prezentacje multimedialne mówiące o działalności swoich organizacji przedstawili: Pani prof. Barbara John – przewodnicząca Parytetowego Związku Krajowego Berlina z Niemiec, Pan Cezary Miżejewski – członek Zarządu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, członek RDPP z Polski, Pani Justina Donielaite – Project Manager, Przedszkole Pozarządowe NENDRE, Wilno z Łotwy, Pani Elena Kopcova – przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia TENENET ze Słowacji, Pan Lukas Curylo, dyrektor Caritas Republiki Czeskiej, dyrektor diecezji Ostrava – Opawa z Republiki Czeskiej oraz Pani Gunta Anca, członek EKES, przewodnicząca Łotewskiej Federacji Organizacji Osób Niepełnosprawnych, wiceprzewodnicząca Europejskiego Forum Niepełnosprawności. Poniżej zdjęcia z opisanej z Konferencji.

GALERIA:

przekaż jeden procent podatku
  akcja nie rób dymu