strzałka do góry
facebook
facebook
facebook

Akcje oddziału

09.06.2015

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca odbyło się w dniu 09.06.2015 r, w sali dydaktycznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Zebranie otworzył Profesor Jan Skokowski. Omówione zostały działania jakie miały miejsce w roku 2014, przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej.

Ustalone zostały kierunki działań na rok 2015 ze szczególnym uwzględnieniem działań na listopad – Miesiąc Świadomości Raka Płuca.

Na wniosek członka Zarządu dr Mariusza Łapińskiego przyznano profesorowi Janowi Skokowskiemu tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia.
Gratulujemy serdecznie Panu Profesorowi.

GALERIA:

przekaż jeden procent podatku
  akcja nie rób dymu