strzałka do góry
facebook
facebook
facebook

Akcje oddziału

13.07.2015

Konferencja na temat
"Społeczny monitoring wdrażania i realizacji pakietu onkologicznego"

W dniu 13 lipca 2015 r. odbyły się Pacjenckie konsultacje pakietu onkologicznego organizowane przez Fundację Wygrajmy Zdrowie oraz Federację Stowarzyszeń Amazonki w ramach projektu "Społeczny monitoring wdrażania i realizacji przez Ministerstwo Zdrowia pakietu onkologicznego" finansowanego z Funduszy EOG.

W spotkaniu udział wzięły organizacje pajenckie zrzeszone w Obywatelskim Porozumieniu na rzecz Onkologii oraz Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, które w ubiegłym roku brału udział w tworzeniu pacjenkich rozwiązań dla onkologii m.in. Pacjenckiej Strategii dla Onkologii oraz rekomendacji narzędzi do pakietu onkologicznego takich jak karta pacjenta, koordynator czy zniesienie limitów.

Najnowsze dane na temat realizacji pakietu onkologicznego (statystyki i analizy) zaprezentował Minister Piotr Warczyński przy wsparciu Departamentu Strategii i Analiz.

Eksperci Pacjenkiego Zespołu Monitorującego zaprezentowali dane i uwagi do pakietu zgłaszane przez różne środowiska zarówno pacjenckie jak i medyczne oraz świadczeniodawców. Przedstawiciele organizacji mieli okazję zadać pytania i zgłosić uwagi i rekomendacji koniecznych modyfikacji w pakiecie onkologicznym.

Zebrane przez Zespoł Monitorujący dane pochodzące z różnych niezależnych źródeł pozwolną na przygotowanie analizy po pół roku funkcjonowania pakietu.

W sierpniu ruszą też w całej Polsce badania ankietowe oceny pakietu onkologicznego skierowane do pacjentów onkologicznych.

GALERIA:

przekaż jeden procent podatku
  akcja nie rób dymu