strzałka do góry
facebook
facebook
facebook

Akcje oddziału

08-10.02.2016

Forum Liderów Organizacji Pacjentów

W dniach 08-10 lutego w Warszawie odbyło się „X Forum Liderów Organizacji Pacjentów” dla ok. 200 liderów organizacji i stowarzyszeń pacjentów, w którym mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Kluczowym punktem programu dwudniowej konferencji było spotkanie jej uczestników z Wiceministrem Zdrowia. Spotkanie to ma zawsze charakter merytorycznej debaty. W jej trakcie liderzy organizacji pacjentów mogą zwrócić osobom odpowiedzialnym za kształtowanie polityki zdrowotnej państwa swoje uwagi, sugestie i prośby oraz przedstawiają swój punkt widzenia na największe problemy, z jakimi spotykają się w swej codziennej działalności i walce z chorobą. Forum ma sprzyjać przede wszystkim inicjowaniu rozwiązań, które mogą wpłynąć na poprawę systemowej opieki nad pacjentem.

Uroczysta Gala wręczenia Nagród Św. Kamila

W tym roku z okazji Światowego Dnia Chorego w dniu 08 lutego 2016r. odbyła się już X Jubileuszowa Gala wręczenia Nagród im. Św. Kamila – patrona chorych i służby zdrowia.

Gala wręczenia Nagród jest miłą okolicznością do wyrażenia wdzięczności obecnym na uroczystości liderom organizacji pacjentów z całej Polski, środowisku lekarskiemu i pielęgniarskiemu oraz i innym pracownikom służby zdrowia. W tym roku w uroczystości tej uczestniczyło ok. 450 osób reprezentujących powyższe środowiska. Przyjęto założenie, że nagrody w poszczególnych kategoriach wręczają goście honorowi, którymi są obecni w danym roku przedstawiciele najwyższych władz kościelnych i państwowych.

W bieżącym roku w X Jubileuszowej Gali władze Państwowe reprezentowali:
była Premier Rządu RP, Minister Zdrowia, Przedstawiciel Kancelarii Premiera RP, Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Praw Dziecka oraz Parlamentarzyści.

Władze kościelne reprezentowali:
Metropolita Archidiecezji Warszawskiej Kardynał Kazimierz Nycz, Nuncjusz Apostolski w Polsce, Sekretarz Generalny Episkopatu Polski, Biskup Ordynariusz Diecezji Warszawsko – Praskiej oraz Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej.

Listy do uczestników Gali na ręce Prowincjała Prowincji Polskiej Zakonu Kamilianów skierowali: Premier Rządu RP, Wicemarszałek Sejmu, Minister Pracy Rodziny i Polityki Społecznej, Prymas Polski.

Listy i pozdrowienia zostały odczytane podczas Gali przez prowadzących uroczystość. Wręczenie Nagród odbywa się w przepięknej scenografii oraz oprawie artystycznej, którą w tym roku zapewnili najbardziej znani w Polsce artyści: Eleni – piosenkarka greckiego pochodzenia oraz znakomity talent muzyczny młodego pokolenia i zwycięzca programu The Voice of Poland 2013 - Mateusz Ziółko. Artystom towarzyszyła Królewska Orkiestra Symfoniczna. W tym roku we wszystkich kategoriach łącznie zostało nagrodzonych 17 wybitnych osób, których wspólną pasją jest troska i opieka nad chorymi.

PEŁNA LISTA OSÓB WYRÓŻNIONYCH W TYM ROKU

GALERIA:

przekaż jeden procent podatku
  akcja nie rób dymu