strzałka do góry
facebook
facebook
facebook

Akcje oddziału

14.06.2016

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca odbyło się w dniu 14.06.2016 r, w sali dydaktycznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Zebranie otworzył Profesor Jan Skokowski. Omówione zostały działania jakie miały miejsce w roku 2015, przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej.

Ustalone zostały kierunki działań na rok 2016 ze szczególnym uwzględnieniem działań na listopad – Miesiąc Świadomości Raka Płuca.

Zarząd podjął uchwalę w sprawie zgody na uzyskanie osobowości prawnej przez Oddział Szczeciński.

GALERIA:

przekaż jeden procent podatku
  akcja nie rób dymu