strzałka do góry
facebook
facebook
facebook

Akcje oddziału

30.03.2017

Capacity Building Programme

W dniu 30 marca 2017 r. na zaproszenie Federacji Pacjentów Polskich i Europejskiego Forum Pacjentów uczestniczyliśmy w spotkaniu dotyczącym projektu unijnego: Capacity Building Programme, które odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. A.Bączkowskiego w Warszawie.

Uczestniczące w projekcie organizacje pacjenckie uzyskają wsparcie eksperckie oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów. Celem projektu jest również zwiększenie możliwości oddziaływania organizacji w kontaktach z instytucjami systemu ochrony zdrowia, decydentami a także wzmocnienie umiejętności pozyskiwania funduszy na pomoc dla pacjentów.

Za zaproszenie i możliwość uczestnictwa w projekcie serdecznie dziękujemy Federacji Pacjentów Polskich.

GALERIA:

przekaż jeden procent podatku
  akcja nie rób dymu