strzałka do góry
facebook
facebook
facebook

Akcje oddziału

13.06.2017

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca

W dniu 13 czerwca 2017 r. uczestniczyliśmy w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo–Wyborczym członków Stowarzyszenia w Gdańsku.

Podczas zebrania zostały przedstawione działania podjęte w roku 2016 przez Stowarzyszenie w Gdańsku i Stowarzyszenie w Szczecinie. Zatwierdzone zostały sprawozdania merytoryczne i finansowe. Przedstawiono plany działań na rok bieżący oraz dyskutowano nad planami na kolejne lata działalności.

Udzielono absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnionych funkcji za okres maj 2014/czerwiec 2017.

Jak co roku miło nam było się spotkać z Członkami Stowarzyszenia w Gdańsku, których serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za miłe przyjecie.

GALERIA:

przekaż jeden procent podatku
  akcja nie rób dymu