strzałka do góry
facebook
facebook
facebook

Akcje oddziału

PRELEKCJA W RAMACH AKCJI
"NIE ZAPRASZAJ RAKA - SĄ MILSI GOŚCIE".

12.03.2018

Szkoł Podstawowa w Rewalu

W dniu 12 marca 2018 r. gościliśmy jeszcze w Szkole Podstawowej w Rewalu z prezentacją "nie zapraszaj raka, są milsi goście".

Młodzież aktywnie uczestniczyła w wykładzie, padało wiele pytań zarówno o szkodliwość palenia jak również możliwości rozstania się z nałogiem.
Wiele pytań dotyczyło również szkodliwości biernego palenia i regulacji prawnych w tym zakresie. Za zaproszenie serdecznie dziękujemy.

Prezentację przedstawiła mgr. inż. Maria Salmanowicz.

GALERIA:

przekaż jeden procent podatku
  akcja nie rób dymu