strzałka do góry
facebook
facebook
facebook

Akcje oddziału

26.07.2018

Spotkanie we wspólnej sprawi z prof. Dariuszem Kowalskim

Spotkanie we wspólnej sprawie - losów chorych na raka płuca w Polsce z prof. Dariuszem Kowalskim, Przewodniczącym Polskiej Grypy Raka Płuca, które odbyło się w Centrum Onkologii w Warszawie w dniu 26 lipca 2018 r.

Ostatnie majowe i lipcowe decyzje refundacyjne stanowią przełom w dostępie do innowacyjnych terapii w raku płuca w Polsce. Niestety, część chorych z niepłaskonabłonkowym rakiem płuca, dla której nie ma alternatywy wciąż czeka na terapię. Mimo pozytywnych decyzji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dla leczenia uznanego za efektywne pacjenci nadal nie mają dostępu do terapii immunologicznej dającej szanse na skuteczną walkę z chorobą.

Na spotkaniu omówiliśmy kolejne kroki jakie należy przedsięwziąć by wszyscy chorzy na raka płuca mogli mieć równy dostęp do nowoczesnego leczenia

GALERIA:

przekaż jeden procent podatku
  akcja nie rób dymu