strzałka do góry
facebook
facebook
facebook

Akcje oddziału

17-18.10.2014

Szkolenie pt. "Rola i miejsce organizacji pozarządowych w procesie tworzenia prawa w Polsce".

W dniach 17-18.10.2014 r. w Warszawie odbyło się drugie i zarazem ostatnie szkolenie pt. "Rola i miejsce organizacji pozarządowych w procesie tworzenia prawa w Polsce".

Przedstawiciele ponad 20 kolejnych organizacji pacjenckich z całej Polski mieli okazję dowiedzieć się jakie prawa i uprawnienia mają organizacje pozarządowe w zakresie możliwości wpływania na prawo. Szkolenie poprowadził prawnik Marek Woch.

Szkolenie jest częścią projektu pn. "Monitoring prac legislacyjnych i konsultacji społecznych w ochronie zdrowia" realizowanego przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w partnerstwie z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych.

GALERIA:

przekaż jeden procent podatku
  akcja nie rób dymu