strzałka do góry
facebook
facebook
facebook

Przekaż jeden procent - wsparcie

RAZEM WALCZMY Z RAKIEM PŁUCA

przekaż jeden procent podatku

W tym celu wystarczy w swoim zeznaniu podatkowym wskazać Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca wraz z naszym numerem KRS 0000663608


Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby fizyczne mogą przez cały rok wpłacać darowizny na konto Stowarzyszenia i odliczać je od podstawy opodatkowania PIT w kwocie nie przekraczającej 6 % ochodu uzyskanego w danym roku.

Taką możliwość mają zarówno przedsiębiorcy, jak też osoby uzyskujące dochody z pracy na etacie czy umów zlecenie lub o dzieło.

Warunkiem jest przeznaczenie darowizny na cele zawierające się w sferze zadań publicznych.

Ważne dla odliczających darowizny:

Od dochodu można odliczyć darowizny osób fizycznych w kwocie nie wyższej niż 6% podstawy wymiaru ( art. 26 ust. 1 pkt. 9 ust o PIT Ustawy o podatku od osób fizycznych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r. Zapisy Ustawy o podatku dochodowym (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia podatku dochodowego (od 01.01.2004 roku) określają , iż można odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze działań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),

Należy pamiętać, że wysokość darowizny powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu (art. 26 ust. 7 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

KOMUNIKATY

akcja nie rób dymu