(+48) 91 813 62 88
(+48) 513 792 173

ul. Jana Pawła II 42
70-413 Szczecin

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS:
0000663608

O raku płuca

Typy raka płuca

Istnieją dwa główne typy raka płuca:

  • niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP)
  • drobnokomórkowy rak płuca (DRP).
obrazek

Raki charakteryzujące się cechami obu typów określane są jako typ złożony.
Niedrobnokomórkowy rak płuca - stanowi około 85% wszystkich przypadków raka płuca. Typ niedrobnokomórkowy obejmuje cztery podtypy histologiczne, w których komórki nowotworowe różnią się pod względem wielkości, kształtu i cech biochemicznych.

  • Rak gruczołowy (obecnie najczęstszy podtyp NDRP) zwykle lokalizuje się w obwodowych częściach płuca.
  • Rak płaskonabłonkowy jest najsilniej związany z historią palenia i jest zwykle umiejscowiony centralnie, w pobliżu oskrzeli.
  • Rak wielkokomórkowy może pojawiać się w każdej części płuca, wykazuje tendencję do szybkiego wzrostu i rozsiewu.
  • Rak oskrzelikowo-pęcherzykowy (odmiana raka gruczołowego) rozwija się w obwodowych częściach płuca i jest często spotykany u chorych niepalących.
Drobnokomórkowy rak płuca stanowi około 15% wszystkich przypadków raka płuca.

Chociaż w tym typie komórki nowotworowe są małe, wykazują zdolność do intensywnego wzrostu i namnażania się, co prowadzi do powstawania dużych guzów oraz do wczesnego i szybkiego rozsiewu - tworzenia przerzutów do węzłów chłonnych i innych organów, takich jak: mózg, wątroba, kości, nadnercza. Z tego powodu terapia musi obejmować leczenie farmakologiczne w celu zniszczenia rozprzestrzeniającej się choroby. Ten typ raka prawie zawsze powstaje w wyniku palenia; bardzo rzadko występuje u osób niepalących.


Treść pochodzi z broszury "Rak płuca - Przewodnik dla chorych" wydanej przez Roche Polska Sp. z o.o.

przekaż 1,5% podatku

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby fizyczne mogą przez cały rok wpłacać darowizny na konto Stowarzyszenia i odliczać je od podstawy opodatkowania PIT w kwocie nie przekraczającej 6% dochodu uzyskanego w danym roku. Taką możliwość mają zarówno przedsiębiorcy, jak też osoby uzyskujące dochody z pracy na etacie czy umów zlecenie lub o dzieło. Warunkiem jest przeznaczenie darowizny na cele zawierające się w sferze zadań publicznych.

Odwiedź profile naszych akcji:
akcja 'Nie rób dymu'
akcja #NiePaleWcale