strzałka do góry
facebook
facebook
facebook

Typy raka płuca

Istnieją dwa główne typy raka płuca:

Raki charakteryzujące się cechami obu typów określane są jako typ złożony. Niedrobnokomórkowy rak płuca - stanowi około 85% wszystkich przypadków raka płuca. Typ niedrobnokomórkowy obejmuje cztery podtypy histologiczne, w których komórki nowotworowe różnią się pod względem wielkości, kształtu i cech biochemicznych.

Drobnokomórkowy rak płuca stanowi około 15% wszystkich przypadków raka płuca.

Chociaż w tym typie komórki nowotworowe są małe, wykazują zdolność do intensywnego wzrostu i namnażania się, co prowadzi do powstawania dużych guzów oraz do wczesnego i szybkiego rozsiewu - tworzenia przerzutów do węzłów chłonnych i innych organów, takich jak: mózg, wątroba, kości, nadnercza. Z tego powodu terapia musi obejmować leczenie farmakologiczne w celu zniszczenia rozprzestrzeniającej się choroby. Ten typ raka prawie zawsze powstaje w wyniku palenia; bardzo rzadko występuje u osób niepalących.

Treść pochodzi z broszury "Rak płuca - Przewodnik dla chorych" wydanej przez Roche Polska Sp. z o.o.