strzałka do góry
facebook
facebook
facebook

Wnioski i petycje

Stowarzysszenie nasze aktywnie działa również na polu lobbowania polityków i instytucji rządowych.

Nie pozostajemi bierni - formułujemy uwagi i wnioski - przesyłamy je do odpowiednich osób w państwie, bierzemy również czynny udział w akcjach innych organizacji zdrowotnych.

przekaż jeden procent podatku akcja nie rób dymu