(+48) 91 813 62 88
(+48) 513 792 173

ul. Jana Pawła II 42
70-413 Szczecin

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS:
0000663608

Aktualności

Komunikaty i ogłoszenia

29.11.2019

Pozytywna rekomendacja dot. objęcia refundacją leku Imfinzi

Otrzymaliśmy informację, iż prezes AOTMiT wydał 31 października br. pozytywną rekomendację dot. objęcia refundacją leku Imfinzi (durwalumab) w ramach programu lekowego „leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”. Stanowisko Rady Przejrzystości było także pozytywne i jednogłośne.

Lek jest zatwierdzony w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i innych krajach na całym świecie, jako monoterapia lub w skojarzeniu z terapiami celowanymi i/lub chemioterapiami, do stosowania w leczeniu różnych postaci niedrobnokomórkowego i drobnokomórkowego raka płuca, określonych rodzajów przerzutowego raka urotelialnego oraz potrójnie ujemnego rak sutka z obecnością ekspresji PD-L1.

Źródła:

Rekomendacja Prezesa AOTMiT Stanowisko Rady Przejrzystości Link do protokołu

pictuce
Komentarz prof. dr hab. n. med. Dariusza M. Kowalskiego, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Rak płuca staje się powoli chorobą przewlekłą. Dziś możliwe jest leczenie radykalne, czyli z intencją wyleczenia, nawet pacjentów w III stadium zaawansowania tej choroby. W przypadku nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca jedną z metod temu służących jest leczenie konsolidujące z zastosowaniem substancji czynnej durwalumab, po wcześniejszej jednoczasowej radiochemioterapii. Leczenie radykalne umożliwia pacjentom powrót do normalnych czynności życiowych, poprawia znacząco jakość ich życia. Są to niezaprzeczalne sukcesy takiej terapii, które stanowią o znaczącym przełomie w medycynie.

Komentarz p. Elżbiety Kozik, prezes Polskie Amazonki Ruch Społeczny

Bardzo się cieszymy z pozytywnej rekomendacji prezesa AOTMiT dotyczącej refundacji immunoterapii durwalumabem w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”. Substancja ta jest wskazana w terapii chorych w trzecim stadium miejscowego zaawansowania choroby i, zgodnie z wynikami dotychczas przeprowadzonych badań, jej efekty terapeutyczne są bardzo obiecujące. Należy pamiętać, że dotychczas po jednoczasowej radiochemioterapii medycyna nie miała już tym chorym nic do zaoferowania, jest to więc istotna zmiana.

Według danych NFZ dziś do takiej terapii kwalifikowałoby się około 200 chorych rocznie – dla tych osób jest to jedyna opcja lecznicza. Dlatego liczymy na to, że już wkrótce będzie ona dostępna dla polskich pacjentów. W ten sposób otrzymają oni szansę na radykalne leczenie choroby i dobre życie przez następne lata.

Dostęp do nowoczesnych terapii jest jednym z postulatów naszej kampanii „Hamuj Raka! Daj szansę płucom!”. Naszym celem jest dwukrotne podwojenie przeżyć pięcioletnich, które obecnie są na poziomie 13,6% dla mężczyzn 18,5% dla kobiet. Wierzymy, że poprzez systemowe zmiany w obszarze profilaktyki wtórnej, diagnostyki i leczenia raka płuca w Polsce osiągnięcie wyników zbliżonych do rokowań w raku piersi czy czerniaku (odpowiednio 77% i 65%) będzie możliwe.


25.11.2019

Komunikat od BMS odnośnie CheckMate -9LA dla Niwolumabu i Ipilimumabu

CheckMate -9LA, badanie 3. fazy oceniające stosowanie niwolumabu i niskiej dawki ipilimumabu w skojarzeniu z chemioterapią spełniło kryteria pierwszorzędowego punktu końcowego, wykazując poprawę przeżycia całkowitego w porównaniu ze stosowaniem samej chemioterapii w leczeniu pierwszej linii pacjentów z rakiem płuca

W badaniu oceniano stosowanie niwolumabu i niskiej dawki ipilimumabu jednocześnie z dwoma cyklami chemioterapii w porównaniu ze stosowaniem samej chemioterapii w leczeniu pierwszej linii pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca

(PRINCETON, NJ, listopad 2019 r.) – Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) ogłosiła, że według wyników planowej analizy pośredniej w badaniu CheckMate -9LA, oceniającym stosowanie niwolumabu i niskiej dawki ipilimumabu podawanych równocześnie z dwoma cyklami chemioterapii w leczeniu pierwszej linii pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP), spełnione zostały kryteria pierwszorzędowego punktu końcowego w postaci dłuższego przeżycia całkowitego (ang. overall survival – OS). Ramię kontrolne w badaniu stanowiła sama chemioterapia (do 4 cykli), a następnie opcjonalne leczenie podtrzymujące. Profil bezpieczeństwa niwolumabu i niskiej dawki ipilimumabu oraz dwóch cykli chemioterapii w badaniu CheckMate -9LA odpowiadał znanym profilom bezpieczeństwa immunoterapii i chemioterapii stosowanych w leczeniu pierwszej linii NDRP. [...]

pictuce

18.11.2019

logo Rzeczpospolita

W raku płuca kluczowe znaczenie ma czas

Wywiad dla "Rzeczpospolitej" - udzielony przez prezes naszego Stowarzyszenia panią Annę Żyłowską

Obowiązkowe prześwietlenia klatki piersiowej pozwoliłyby na wcześniejsze wykrycie raka płuca – mówi Anna Żyłowska, prezes Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca.

W powszechnej świadomości największym zagrożeniem nowotworowym jest rak piersi, szyjki macicy i prostaty. Tymczasem w naszym kraju najwięcej osób umiera z powodu raka płuca. Dlaczego Polacy tak mało wiedzą o tej chorobie?

Rzeczywiście, w Polsce na raka płuca zapada rocznie 23 tys. osób. Mimo ogromnej skali myślę, że o raku płuca mówi się tak mało, bo to temat stygmatyzowany. Wszyscy współczują chorym na raka piersi czy prostaty, a pacjenta z rakiem płuca często postrzegają jako kogoś, kto sobie na tę chorobę zasłużył, paląc papierosy albo pijąc alkohol. Choremu na cukrzycę czy osobie po zawale nikt nie powie: „Chorujesz, bo jesteś gruby", a osoby z rakiem płuca często spotykają się z takimi uwagami. Walczę z tym od lat, tłumacząc, że około 20 proc. osób z rakiem płuca nigdy nie paliło, że chorują nawet osoby, które nie miały kontaktu z dymem papierosowym. Za rozwój raka płuca odpowiadają też azbest, smog czy predyspozycje genetyczne. Z paleniem wiąże się także rak krtani, przełyku, nerki, ale o tym się nie mówi. Wszyscy stygmatyzują płuco.

Lekarze też?

Bywa różnie. Pacjenci przyznają jednak, że pierwsze pytanie, jakie słyszą od lekarza, to: „Ile pani pali i od ilu lat?"
Być może dzieje się tak dlatego, że rak płuca jest w Polsce diagnozowany zbyt późno, a jego objawy najczęściej ignorują właśnie palacze. Jeśli bowiem komuś od lat towarzyszy kaszel czy chrypa, to nagła zmiana w ich charakterze nie budzi niepokoju. Ot, kupują w aptece jakiś syrop lub tabletki i próbują to przeczekać. Dlatego o chorobie dowiadują się dopiero, gdy objawy są tak dotkliwe, że wymagają wizyty u lekarza. Wówczas jednak zwykle już mają przerzuty, często odległe. [...]

pictuce

foto: Robert Gardziński


24.09.2019

Zakończenie dalszej współpracy z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych

W imieniu własnym oraz członków Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin wyrażam swoje głębokie zażenowanie i zdziwienie odmową pomocy dla kolegi Jacka Gugulskiego. Moim skromnym zdaniem jest On osobą ze wszech miar zasługującą na nasze wsparcie w tej trudnej i bardzo ekstremalnej sytuacji, w jakiej znalazł się On i Jego Rodzina.

Już same zasługi dla powstania Koalicji, jej promocji i rozwoju, które były Jego udziałem upoważniają Go do należnego potraktowania. Był wszak pierwszym jej prezesem i osobą oddaną idei wszechstronnej pomocy i wsparcia osób chorujących na nowotwory w Polsce. To szereg Jego działań oraz inicjatyw budowały markę i rozpoznawalność Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych. Już przynajmniej z tych powodów wydaje się być odruchem humanitarnym, a nade wszystko przyjacielskim, aby o takiej pomocy nawet nie wspominał, ale otrzymał należne wsparcie.

Nie muszę chyba tłumaczyć i wyjaśniać, jak wielkie koszty generuje opieka i leczenie osoby chorującej przewlekle, nowotworowo, zwłaszcza w nasileniu objawów. Dobrze też wiemy, że koszty te obciążają całą rodzinę i bliskich, ale są niemożliwe do udźwignięcia przez żadnego z nas. Moim wielkim rozczarowaniem był brak zrozumienia i typowo biurokratyczno-urzędnicze podejście do owej prośby. Nie została ona wyartykułowana przez Jacka osobiście, ponieważ jest zbyt dumny i potwornie zmęczony całą sytuacją. Może nawet jest załamany psychicznie lub zdesperowany i nie życzę nikomu, aby się znalazł kiedykolwiek w takiej sytuacji.

Zwykle prosić o pomoc jest bardzo trudno, bo lepiej być po tej drugiej stronie, kiedy sami możemy zaoferować coś innym, będącym w potrzebie. I takie przesłanie i sens przyświecały w dobie powoływania Fundacji Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych. Jeszcze raz podkreślam moje ogromne rozczarowanie zaistniałą sytuacją, która jest dla mnie nie do pojęcia i brak mi na nie racjonalnego wytłumaczenia.

W związku z zaistniałą sytuacją, po przeanalizowaniu oraz przedyskutowaniu przez zarząd naszego stowarzyszenia powyższych okoliczności składamy nasze votum nieufności dla Zarządu i Rady Fundacji PKPO oraz rezygnujemy ze wszelakiej współpracy w ramach Koalicji.

Poniżej korespondencja do wglądu

18.09.2019

Pozytywne wyniki badania III fazy o akronimie FLAURA, dotyczących wpływu leku Tagrisso

Firma AstraZeneca poinformowała o pozytywnych wynikach badania III fazy o akronimie FLAURA, dotyczących wpływu leku Tagrisso (ozymertynib) na przeżycia całkowite (overall survival — OS) w leczeniu pierwszej linii pacjentów z lokalnie zaawansowanym lub uogólnionym NDRP z mutacjami aktywującymi w genie EGFR. Tagrisso (ozymertynib) wykazał bezprecedensowy wynik w zakresie wpływu na przeżycie całkowite w porównaniu z inhibitorami kinaz tyrozynowych EGFR stosowanymi wcześniej jako standard leczenia lokalnie zawansowanego lub uogólnionego NDRP z mutacjami w genie EGFR. Badanie FLAURA osiągnęło swój główny punkt końcowy w lipcu 2017 r., wykazując statystycznie oraz klinicznie istotne polepszenie wskaźnika przeżycia bez progresji choroby (PFS), czyli przedłużając czas, w którym pacjenci żyli bez progresji choroby lub nie ponieśli śmierci z jakiejkolwiek przyczyny. Szczegółowe dane z badania FLAURA, w tym informację o ile średnio wydłużył się współczynnik OS dla badanej grupy, zostaną zaprezentowane na nadchodzącym kongresie ESMO 2019 w Barcelonie, który odbędzie się pod koniec września.

Źródło: https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2019/tagrisso-significantly-improves-overall-survival-in-the-phase-iii-flaura-trial-for-1st-line-egfr-mutated-non-small-cell-lung-cancer-09082019.html

pictuce
Komentarz prof. dr hab. n. med. Macieja Krzakowskiego:

Uważam, że w ramach paliatywnego postępowania przeciwnowotworowego najlepiej jest stosować w pierwszej kolejności leki najaktywniejsze i najbardziej bezpieczne. Pamiętać należy, że w ostateczności chory – rzetelnie poinformowany o wszystkich dostępnych metodach – powinien mieć prawo wyboru najlepszego postępowania, czyli współdecydować o sekwencji leczenia.

Źródło: https://www.termedia.pl/onkologia/Krzakowski-Rutkowski-Madry-o-tym-czy-ESMO-2019-przyniesie-rewolucje-czy-ewolucje-w-onkologii,35469.html

Komentarz prof. dr hab. n. med. Dariusza Kowalskiego z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie:

W leczeniu niedrobnokomórkowego raku płuca postęp, który się dokonuje w ostatnich latach, dotyczy grupy leków innowacyjnych. Mamy tu dwie duże grupy – leki ukierunkowane molekularnie i leki immunokompetentne. Pierwsze mają ściśle określony czynnik predykcyjnej odpowiedzi, czyli badamy genom komórki nowotworowej i szukamy konkretnego zagrożenia molekularnego, które dało podstawę nowotworzenia. Na podstawie wiedzy o konkretnym zaburzeniu molekularnym podajemy ściśle określone leki, które celują bezpośrednio w komórki nowotworowe.

W przypadku raka niedrobnokomórkowego płuc mamy kilka szlaków molekularnych. Jednym z nich jest szlak receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). W takich przypadkach - jeśli chodzi o leczenie - do dyspozycji lekarzy są inhibitory kinazy tyrozynowej I generacji (erlotynib i gefitynib), II generacji (afatynib, dakomitynib), a obecnie – także III generacji, czyli ozymertynib.

Jeżeli mamy kilka możliwości leczenia, to należy starać się dobrać taki preparat, który przyniesie najlepszy efekt terapeutyczny, a jedocześnie będzie odznaczał się najlepszym profilem toksyczności i działań niepożądanych. Ozymertynib wybija się na pierwszy plan. To lek III generacji, który nie tylko hamuje szlak osi EGFR, ale także mutację oporności T790M, która się pojawia w przypadku leczenia inhibitorami pierwszej i drugiej generacji. Co niezwykle ważne, ozymertynib jako jedyny inhibitor wykazuje także zdolność do przenikania przez barierę krew-mózg, co pozwala zapobiegać albo opóźnia pojawianie się przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym.

Przewaga podania preparatu w pierwszej linii jest olbrzymia: znamiennie wydłuża on czas przeżycia, a przy tym ma zdecydowanie lepszy profil bezpieczeństwa. Dodatkowo aby zastosować ozymertynib w II linii leczenia (jak to było dotychczas), musimy potwierdzić obecność mutacji oporności T790M w świeżej tkance nowotworowej lub krwi od pacjenta - innej możliwości nie ma. Niestety ze względów klinicznych u większości chorych nie ma możliwości pobrania tej tkanki. Więc zastosowanie tego leku w I linii nie naraża pacjenta na niepotrzebne działania manipulacyjne.

Źródło: https://www.medexpress.pl/w-oczekiwaniu-na-szczegolowe-dane-z-badania-flaura/75069

Wywiad prof. dr hab. n. med. Macieja Krzakowskiego udzielony Iwonie Szymalli:

Iwona Schymalla: W czasie tegorocznego kongresu ESMO przedstawiono wyniki badania FLAURA. Są to obiecujące wyniki jeśli chodzi o pacjentów chorujących na niedrobnokomórkowego raka płuca (EGFR zależnego raka płuca). Dlaczego tak wiele nadziei wiążemy z tymi wynikami?

Maciej Krzakowski: Wyniki są rzeczywiście bardzo dobre – mediana całkowitego przeżycia, czyli wskaźnik, którym najchętniej posługujemy się w ocenie nowych leków, wyniosła 39 miesięcy w tej grupie otrzymujących ozymertynib. Oznacza to wydłużenie o 7 miesięcy. To imponujący wynik biorąc pod uwagę charakterystykę tych chorych. Ważne jest też to, że w badaniu tym uczestniczyli również chorzy z przerzutami w mózgu, pierwotnie rozpoznanymi. I również w tej grupie odnotowano znamienne, bardzo wyraźne wydłużenie wskaźników przeżycia. Ale ja na to staram się patrzeć też z innej niż lekarza perspektywy, bo z perspektywy chorego. Wyniki tego badania tworzą nową wartość terapeutyczną, która oznacza możliwość zastosowania tego leku od początku. A w zanadrzu mamy opcję polegającą na stosowaniu ozymertynibu tylko u chorych z tzw. mutacją oporności, ujawnioną w czasie wcześniejszego stosowania inhibitorów tyrozynowej kinazy EGFR w pierwszej linii. I teraz mogę choremu powiedzieć o dwóch opcjach leczenia, początkowej i drugiej – sekwencja inhibitor pierwszej genracji, ozymertynib i póżniej chemioterapia. I to chory będzie współdecydował o leczeniu. Czyli, zmierzamy do pełnej podmiotowości chorych. Osobiście uważam, że przy leczeniu chorych na nowotwory w zaawansowanym stadium powinno się w pierwszej kolejności stosować najbardziej skutecznych metod leczenia (ozymertynib w pierwszej linii).

IS: Dla jakiej grupy pacjentów, bo ozymertynib jest obecnie stosowany i refundowany w drugiej linii?

MK: To są chorzy na zaawansowanego niedrobno komórkowego raka płuca w trzecim lub czwartym stopniu zaawansowania. W trzecim to chorzy, którzy nie mogą być leczeni z udziałem chemio radioterapii czyli radykalnie i którzy mają aktywującą mutację w genie EGFR. To około 10-12 procent chorych z rozpoznaniem gruczołowego raka lub nowotworu z przewagą utkania raka gruczołowego.

IS: Kiedy polscy pacjenci będą mieli dostęp do ozymertynibu w pierwszej linii?

MK: Mam nadzieję, że tak szybko jak to będzie możliwe z przyczyn proceduralnych, bo jest to opcja alternatywna, nie komplementarna, która powiększa znacząco populację chorych. To opcja, która nie zwiększa liczby chorych leczonych, jest skuteczniejsza i wartościowa w różnych podgrupach chorych z rozpoznaniem zaawansowanego niedrobno komórkowego raka płuca. Myślę więc, że będzie to szybko.

Źródło: https://www.medexpress.pl/nowa-opcja-terapeutyczna-dla-pacjentow-z-rakiem-pluca/75145


17.09.2019

KE dopuszcza produkt Tecentriq (atezolizumab) firmy Roche do stosowania w skojarzeniu z chemioterapią w leczeniu początkowym osób z rozległym rakiem drobnokomórkowym płuca

Lek jest stosowany w skojarzeniu z chemioterapią, to pierwsza i jedyna immunoterapia przeciwnowotworowa zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków w leczeniu początkowym rozległego drobnokomórkowego raka płuca. Leczenie skojarzone skutkowało istotnym wydłużeniem przeżycia całkowitego (OS) i czasu przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS) po raz pierwszy od ponad 20 lat.

To przeciwciało monoklonalne opracowane w celu wiązania z białkiem o nazwie PDL1, które jest eksprymowane na komórkach nowotworowych i komórkach układu odpornościowego naciekających guza, a przez to blokowania jego interakcji z receptorami PD1 i B7.1. Poprzez inhibicję PD-L1 lek może pozwalać na aktywację limfocytów T. Terapia jest przeznaczona do immunoterapii nowotworów (ang. cancer immunotherapy, CIT) i może być stosowany jako fundamentalny element terapii skojarzonej w połączeniu z innymi immunoterapiami, lekami celowanymi i różnymi chemioterapiami w leczeniu różnego rodzaju nowotworów. Opracowanie leku i jego programu klinicznego opiera się na naszym głębszym zrozumieniu interakcji między układem odpornościowym a guzami oraz sposobu wykorzystania układu odpornościowego pacjenta do skuteczniejszego zwalczania nowotworów.

Lek jest zatwierdzony w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i innych krajach na całym świecie, jako monoterapia lub w skojarzeniu z terapiami celowanymi i/lub chemioterapiami, do stosowania w leczeniu różnych postaci niedrobnokomórkowego i drobnokomórkowego raka płuca, określonych rodzajów przerzutowego raka urotelialnego oraz potrójnie ujemnego rak sutka z obecnością ekspresji PD-L1.

czytaj więcej

pictuce

01.07.2019

DOBRA INFORMACJA DLA CHORYCH NA RAKA PŁUCA
lek Alecensa objęty refundacją

Pacjenci włączeni do programu "Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca", zyskali nową opcję terapeutyczną - refundacją został objęty lek Alecensa (alectinibum) w ramach pierwszej linii leczenia oraz po niepowodzeniu terapii kryzotynibem.

pełna treść obwieszczenia

picture

25.08.2018

PulmoInfo - baza wiedzy o raku płuca na telefon i tablet

Pierwsza kompletna baza wiedzy na temat raka płuca w formie aplikacji na telefon i tablet.

  • informacje na temat dostępnych terapii
  • praktyczne porady specjalistów
  • baza niezbędnych adresów

pobierz aplikację


20.06.2017

Coroczne sprawozdania z działalności Stowarzyszenia

Aby zapoznać się ze sprawozdaniami z naszej działalności należy przejść pod podany poniżej link wyszukiwarki sprawozdań, a następnie odszukać nasze Stowarzyszenie (najlepiej podając nr KSR 0000663608).

wyszukiwarka sprawozdań OPP