(+48) 91 813 62 88
(+48) 513 792 173

ul. Jana Pawła II 42
70-413 Szczecin

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS:
0000663608

Aktualności

Komunikaty i ogłoszenia

24.09.2019

Zakończenie dalszej współpracy z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych

W imieniu własnym oraz członków Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin wyrażam swoje głębokie zażenowanie i zdziwienie odmową pomocy dla kolegi Jacka Gugulskiego. Moim skromnym zdaniem jest On osobą ze wszech miar zasługującą na nasze wsparcie w tej trudnej i bardzo ekstremalnej sytuacji, w jakiej znalazł się On i Jego Rodzina.

Już same zasługi dla powstania Koalicji, jej promocji i rozwoju, które były Jego udziałem upoważniają Go do należnego potraktowania. Był wszak pierwszym jej prezesem i osobą oddaną idei wszechstronnej pomocy i wsparcia osób chorujących na nowotwory w Polsce. To szereg Jego działań oraz inicjatyw budowały markę i rozpoznawalność Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych. Już przynajmniej z tych powodów wydaje się być odruchem humanitarnym, a nade wszystko przyjacielskim, aby o takiej pomocy nawet nie wspominał, ale otrzymał należne wsparcie.

Nie muszę chyba tłumaczyć i wyjaśniać, jak wielkie koszty generuje opieka i leczenie osoby chorującej przewlekle, nowotworowo, zwłaszcza w nasileniu objawów. Dobrze też wiemy, że koszty te obciążają całą rodzinę i bliskich, ale są niemożliwe do udźwignięcia przez żadnego z nas. Moim wielkim rozczarowaniem był brak zrozumienia i typowo biurokratyczno-urzędnicze podejście do owej prośby. Nie została ona wyartykułowana przez Jacka osobiście, ponieważ jest zbyt dumny i potwornie zmęczony całą sytuacją. Może nawet jest załamany psychicznie lub zdesperowany i nie życzę nikomu, aby się znalazł kiedykolwiek w takiej sytuacji.

Zwykle prosić o pomoc jest bardzo trudno, bo lepiej być po tej drugiej stronie, kiedy sami możemy zaoferować coś innym, będącym w potrzebie. I takie przesłanie i sens przyświecały w dobie powoływania Fundacji Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych. Jeszcze raz podkreślam moje ogromne rozczarowanie zaistniałą sytuacją, która jest dla mnie nie do pojęcia i brak mi na nie racjonalnego wytłumaczenia.

W związku z zaistniałą sytuacją, po przeanalizowaniu oraz przedyskutowaniu przez zarząd naszego stowarzyszenia powyższych okoliczności składamy nasze votum nieufności dla Zarządu i Rady Fundacji PKPO oraz rezygnujemy ze wszelakiej współpracy w ramach Koalicji.

Poniżej korespondencja do wglądu

18.09.2019

Pozytywne wyniki badania III fazy o akronimie FLAURA, dotyczących wpływu leku Tagrisso

Firma AstraZeneca poinformowała o pozytywnych wynikach badania III fazy o akronimie FLAURA, dotyczących wpływu leku Tagrisso (ozymertynib) na przeżycia całkowite (overall survival — OS) w leczeniu pierwszej linii pacjentów z lokalnie zaawansowanym lub uogólnionym NDRP z mutacjami aktywującymi w genie EGFR. Tagrisso (ozymertynib) wykazał bezprecedensowy wynik w zakresie wpływu na przeżycie całkowite w porównaniu z inhibitorami kinaz tyrozynowych EGFR stosowanymi wcześniej jako standard leczenia lokalnie zawansowanego lub uogólnionego NDRP z mutacjami w genie EGFR. Badanie FLAURA osiągnęło swój główny punkt końcowy w lipcu 2017 r., wykazując statystycznie oraz klinicznie istotne polepszenie wskaźnika przeżycia bez progresji choroby (PFS), czyli przedłużając czas, w którym pacjenci żyli bez progresji choroby lub nie ponieśli śmierci z jakiejkolwiek przyczyny. Szczegółowe dane z badania FLAURA, w tym informację o ile średnio wydłużył się współczynnik OS dla badanej grupy, zostaną zaprezentowane na nadchodzącym kongresie ESMO 2019 w Barcelonie, który odbędzie się pod koniec września.

Źródło: https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2019/tagrisso-significantly-improves-overall-survival-in-the-phase-iii-flaura-trial-for-1st-line-egfr-mutated-non-small-cell-lung-cancer-09082019.html

pictuce
Komentarz prof. dr hab. n. med. Macieja Krzakowskiego:

Uważam, że w ramach paliatywnego postępowania przeciwnowotworowego najlepiej jest stosować w pierwszej kolejności leki najaktywniejsze i najbardziej bezpieczne. Pamiętać należy, że w ostateczności chory – rzetelnie poinformowany o wszystkich dostępnych metodach – powinien mieć prawo wyboru najlepszego postępowania, czyli współdecydować o sekwencji leczenia.

Źródło: https://www.termedia.pl/onkologia/Krzakowski-Rutkowski-Madry-o-tym-czy-ESMO-2019-przyniesie-rewolucje-czy-ewolucje-w-onkologii,35469.html

Komentarz prof. dr hab. n. med. Dariusza Kowalskiego z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie:

W leczeniu niedrobnokomórkowego raku płuca postęp, który się dokonuje w ostatnich latach, dotyczy grupy leków innowacyjnych. Mamy tu dwie duże grupy – leki ukierunkowane molekularnie i leki immunokompetentne. Pierwsze mają ściśle określony czynnik predykcyjnej odpowiedzi, czyli badamy genom komórki nowotworowej i szukamy konkretnego zagrożenia molekularnego, które dało podstawę nowotworzenia. Na podstawie wiedzy o konkretnym zaburzeniu molekularnym podajemy ściśle określone leki, które celują bezpośrednio w komórki nowotworowe.

W przypadku raka niedrobnokomórkowego płuc mamy kilka szlaków molekularnych. Jednym z nich jest szlak receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). W takich przypadkach - jeśli chodzi o leczenie - do dyspozycji lekarzy są inhibitory kinazy tyrozynowej I generacji (erlotynib i gefitynib), II generacji (afatynib, dakomitynib), a obecnie – także III generacji, czyli ozymertynib.

Jeżeli mamy kilka możliwości leczenia, to należy starać się dobrać taki preparat, który przyniesie najlepszy efekt terapeutyczny, a jedocześnie będzie odznaczał się najlepszym profilem toksyczności i działań niepożądanych. Ozymertynib wybija się na pierwszy plan. To lek III generacji, który nie tylko hamuje szlak osi EGFR, ale także mutację oporności T790M, która się pojawia w przypadku leczenia inhibitorami pierwszej i drugiej generacji. Co niezwykle ważne, ozymertynib jako jedyny inhibitor wykazuje także zdolność do przenikania przez barierę krew-mózg, co pozwala zapobiegać albo opóźnia pojawianie się przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym.

Przewaga podania preparatu w pierwszej linii jest olbrzymia: znamiennie wydłuża on czas przeżycia, a przy tym ma zdecydowanie lepszy profil bezpieczeństwa. Dodatkowo aby zastosować ozymertynib w II linii leczenia (jak to było dotychczas), musimy potwierdzić obecność mutacji oporności T790M w świeżej tkance nowotworowej lub krwi od pacjenta - innej możliwości nie ma. Niestety ze względów klinicznych u większości chorych nie ma możliwości pobrania tej tkanki. Więc zastosowanie tego leku w I linii nie naraża pacjenta na niepotrzebne działania manipulacyjne.

Źródło: https://www.medexpress.pl/w-oczekiwaniu-na-szczegolowe-dane-z-badania-flaura/75069

Wywiad prof. dr hab. n. med. Macieja Krzakowskiego udzielony Iwonie Szymalli:

Iwona Schymalla: W czasie tegorocznego kongresu ESMO przedstawiono wyniki badania FLAURA. Są to obiecujące wyniki jeśli chodzi o pacjentów chorujących na niedrobnokomórkowego raka płuca (EGFR zależnego raka płuca). Dlaczego tak wiele nadziei wiążemy z tymi wynikami?

Maciej Krzakowski: Wyniki są rzeczywiście bardzo dobre – mediana całkowitego przeżycia, czyli wskaźnik, którym najchętniej posługujemy się w ocenie nowych leków, wyniosła 39 miesięcy w tej grupie otrzymujących ozymertynib. Oznacza to wydłużenie o 7 miesięcy. To imponujący wynik biorąc pod uwagę charakterystykę tych chorych. Ważne jest też to, że w badaniu tym uczestniczyli również chorzy z przerzutami w mózgu, pierwotnie rozpoznanymi. I również w tej grupie odnotowano znamienne, bardzo wyraźne wydłużenie wskaźników przeżycia. Ale ja na to staram się patrzeć też z innej niż lekarza perspektywy, bo z perspektywy chorego. Wyniki tego badania tworzą nową wartość terapeutyczną, która oznacza możliwość zastosowania tego leku od początku. A w zanadrzu mamy opcję polegającą na stosowaniu ozymertynibu tylko u chorych z tzw. mutacją oporności, ujawnioną w czasie wcześniejszego stosowania inhibitorów tyrozynowej kinazy EGFR w pierwszej linii. I teraz mogę choremu powiedzieć o dwóch opcjach leczenia, początkowej i drugiej – sekwencja inhibitor pierwszej genracji, ozymertynib i póżniej chemioterapia. I to chory będzie współdecydował o leczeniu. Czyli, zmierzamy do pełnej podmiotowości chorych. Osobiście uważam, że przy leczeniu chorych na nowotwory w zaawansowanym stadium powinno się w pierwszej kolejności stosować najbardziej skutecznych metod leczenia (ozymertynib w pierwszej linii).

IS: Dla jakiej grupy pacjentów, bo ozymertynib jest obecnie stosowany i refundowany w drugiej linii?

MK: To są chorzy na zaawansowanego niedrobno komórkowego raka płuca w trzecim lub czwartym stopniu zaawansowania. W trzecim to chorzy, którzy nie mogą być leczeni z udziałem chemio radioterapii czyli radykalnie i którzy mają aktywującą mutację w genie EGFR. To około 10-12 procent chorych z rozpoznaniem gruczołowego raka lub nowotworu z przewagą utkania raka gruczołowego.

IS: Kiedy polscy pacjenci będą mieli dostęp do ozymertynibu w pierwszej linii?

MK: Mam nadzieję, że tak szybko jak to będzie możliwe z przyczyn proceduralnych, bo jest to opcja alternatywna, nie komplementarna, która powiększa znacząco populację chorych. To opcja, która nie zwiększa liczby chorych leczonych, jest skuteczniejsza i wartościowa w różnych podgrupach chorych z rozpoznaniem zaawansowanego niedrobno komórkowego raka płuca. Myślę więc, że będzie to szybko.

Źródło: https://www.medexpress.pl/nowa-opcja-terapeutyczna-dla-pacjentow-z-rakiem-pluca/75145


17.09.2019

KE dopuszcza produkt Tecentriq (atezolizumab) firmy Roche do stosowania w skojarzeniu z chemioterapią w leczeniu początkowym osób z rozległym rakiem drobnokomórkowym płuca

Lek jest stosowany w skojarzeniu z chemioterapią, to pierwsza i jedyna immunoterapia przeciwnowotworowa zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków w leczeniu początkowym rozległego drobnokomórkowego raka płuca. Leczenie skojarzone skutkowało istotnym wydłużeniem przeżycia całkowitego (OS) i czasu przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS) po raz pierwszy od ponad 20 lat.

To przeciwciało monoklonalne opracowane w celu wiązania z białkiem o nazwie PDL1, które jest eksprymowane na komórkach nowotworowych i komórkach układu odpornościowego naciekających guza, a przez to blokowania jego interakcji z receptorami PD1 i B7.1. Poprzez inhibicję PD-L1 lek może pozwalać na aktywację limfocytów T. Terapia jest przeznaczona do immunoterapii nowotworów (ang. cancer immunotherapy, CIT) i może być stosowany jako fundamentalny element terapii skojarzonej w połączeniu z innymi immunoterapiami, lekami celowanymi i różnymi chemioterapiami w leczeniu różnego rodzaju nowotworów. Opracowanie leku i jego programu klinicznego opiera się na naszym głębszym zrozumieniu interakcji między układem odpornościowym a guzami oraz sposobu wykorzystania układu odpornościowego pacjenta do skuteczniejszego zwalczania nowotworów.

Lek jest zatwierdzony w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i innych krajach na całym świecie, jako monoterapia lub w skojarzeniu z terapiami celowanymi i/lub chemioterapiami, do stosowania w leczeniu różnych postaci niedrobnokomórkowego i drobnokomórkowego raka płuca, określonych rodzajów przerzutowego raka urotelialnego oraz potrójnie ujemnego rak sutka z obecnością ekspresji PD-L1.

czytaj więcej

pictuce

01.07.2019

DOBRA INFORMACJA DLA CHORYCH NA RAKA PŁUCA
lek Alecensa objęty refundacją

Pacjenci włączeni do programu "Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca", zyskali nową opcję terapeutyczną - refundacją został objęty lek Alecensa (alectinibum) w ramach pierwszej linii leczenia oraz po niepowodzeniu terapii kryzotynibem.

pełna treść obwieszczenia

picture

25.08.2018

PulmoInfo - baza wiedzy o raku płuca na telefon i tablet

Pierwsza kompletna baza wiedzy na temat raka płuca w formie aplikacji na telefon i tablet.

  • informacje na temat dostępnych terapii
  • praktyczne porady specjalistów
  • baza niezbędnych adresów

pobierz aplikację


20.06.2017

Coroczne sprawozdania z działalności Stowarzyszenia

Aby zapoznać się ze sprawozdaniami z naszej działalności należy przejść pod podany poniżej link wyszukiwarki sprawozdań, a następnie odszukać nasze Stowarzyszenie (najlepiej podając nr KSR 0000663608).

wyszukiwarka sprawozdań OPP