(+48) 91 813 62 88
(+48) 513 792 173

ul. Jana Pawła II 42
70-413 Szczecin

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS:
0000663608

O nas

Misja i cele Stowarzyszenia

PAMIĘTAJ - NIE JESTEŚ SAM - RAZEM ZAWSZE MOŻEMY WIĘCEJ

Misją Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Odział Szczecin jest przede wszystkim poprawa sytuacji pacjentów chorych na raka płuca. Stowarzyszenie chce również zwrócić uwagę społeczeństwa na zagrożenia wpływające na zwiększoną zachorowalność na nowotwór płuca w Polsce oraz zjednoczyć pacjentów, opiekunów, specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia, polityków i przedstawicieli środków masowego przekazu w walce przeciwko tej chorobie.

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca udziela praktycznego i emocjonalnego wsparcia pacjentom i ich bliskim poprzez przekazanie niezbędnych informacji na temat raka płuca, profilaktyki i dostępnych możliwości terapeutycznych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • pogłębianie społecznego zainteresowania rakiem płuca,
  • zwiększanie świadomości społecznej w zakresie objawów i profilaktyki choroby,
  • promowanie profilaktyki raka płuca, w tym rezygnacji z palenia tytoniu,
  • poszerzanie wiedzy chorych na temat odpowiednich terapii i właściwego dla nich stylu życia,
  • prowadzenie działań mających na celu zwiększenie dostępu do terapii,
  • rozbudowę stowarzyszenia,
  • promocję grup wsparcia pacjentów,
  • edukację lekarzy na temat potrzeb pacjentów.

Naszą działalność najlepiej prezentuje film stoworzony z okazji jubileuszu.

przyłącz się do nas
przekaż 1,5% podatku

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby fizyczne mogą przez cały rok wpłacać darowizny na konto Stowarzyszenia i odliczać je od podstawy opodatkowania PIT w kwocie nie przekraczającej 6% dochodu uzyskanego w danym roku. Taką możliwość mają zarówno przedsiębiorcy, jak też osoby uzyskujące dochody z pracy na etacie czy umów zlecenie lub o dzieło. Warunkiem jest przeznaczenie darowizny na cele zawierające się w sferze zadań publicznych.

Odwiedź profile naszych akcji:
akcja 'Nie rób dymu'
akcja #NiePaleWcale