(+48) 91 813 62 88
(+48) 513 792 173

ul. Jana Pawła II 42
70-413 Szczecin

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS:
0000663608

Edukacja

Kampanie społeczne profilaktyki raka płuca

foto
logo Rzuć nie żałuj

Akcja społeczna "Rzuć Nie Żałuj"

W ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia

Już od 30 lat, w trzeci czwartek listopada obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia, który ma na celu zwrócenie uwagi całego społeczeństwa na skutki palenia tytoniu: społeczne, ekonomiczne, a przede wszystkim zdrowotne.W tym roku obchodzimy go 16 listopada.

Epidemia tytoniu jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego, rocznie ponad 8 milionów ludzi na całym świecie umiera z powodu chorób odtytoniowych. Ponad 7 milionów tych zgonów jest wynikiem bezpośredniego palenia tytoniu, a około 1,2 miliona jest skutkiem narażenia osób niepalących na bierne palenie. Równolegle pomimo wdrożenia planu kroczącej podwyżki akcyzy, sprzedaż papierosów rośnie – w pierwszym półroczu po wprowadzeniu podwyżki aż o blisko 13%.

 • Obecnie około 8-9 milionów Polaków pali aktywnie papierosy. Według raportu Polskiej Akademii Nauk w 2022 r. odsetek palących dorosłych w Polsce osiągnął aż 29%.[1] – to wynik znacząco wyższy od średniej unijnej.
 • Sytuacja w grupie młodzieży jest jeszcze bardziej alarmująca. Codziennie w Polsce zaczyna palić około 500 nieletnich chłopców i dziewcząt. W skali roku daje to liczbę 180 000 młodocianych do 18 roku życia, którzy wpadli w „szpony” nałogu. Szacuje się, że nieletni w Polsce wypalają rocznie około 4 mld sztuk papierosów[2]. Wiek inicjacji istotnie się obniża. Wzrasta odsetek nastolatków, które sięgają po papierosy lub e-papierosy.
 • W Polsce w wyniku chorób wywołanych paleniem tytoniu każdego dnia umiera 200 osób ! Palenie lub bierny kontakt z dymem jest bezpośrednio związany z występowaniem 80% przypadków nowotworów płuca. Palacze również dużo częściej narażeni są na schorzenia układu oddechowego. Papierosy silnie podrażniają nabłonek wyściełający drogi oddechowe, aż 90% przypadków POChP wywołanych jest właśnie przez palenie.
 • U palaczy ryzyko zgonu wywołane rakiem płuca jest 30-krotnie większe niż u osób niepalących. KRN oszacował, że w roku 2020 było w Polsce 22 539 zachorowań na raka płuca (13 553 u mężczyzn i 8 986 u kobiet). Warto zauważyć, że palacze są narażeni nie tylko na szereg nowotworów układu oddechowego.
 • Palenie tytoniu uzależnia psychicznie i fizycznie. Poza nikotyną, która jest w papierosach substancją silnie uzależniającą najbardziej szkodliwy jest dym tytoniowy, który zawiera ponad 7000 związków, z czego około 100 toksycznych substancji mających bezpośredni wpływ na choroby nowotworowe.

Obecnie obserwujemy zmianę sposobu konsumpcji tytoniu. W ostatnich latach coraz popularniejsze stają się nowe produkty (papierosy elektroniczne, liquidy, wyroby z syntetyczną nikotyną), które nie wytwarzają dymu ani ciał smolistych. Jednak ponad 14% użytkowników e-papierosów używało ich do wdychania innych niż nikotyna substancji psychoaktywnych (najpopularniejsze są kanabinoidy).

Sytuacja jest tym bardziej niepokojąca, iż zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi tzw. „ustawa tytoniowa” Biuro do spraw Substancji Chemicznych nadzorowane przez Ministerstwo Zdrowia nie przeprowadza weryfikacji składu chemicznego płynów przeznaczonych do papierosów elektronicznych i dokonuje ich rejestracji wyłącznie na podstawie notyfikacji importera/producenta. Stąd obserwujemy istny zalew smakowych e-papierosów w tym jednorazowych wyrobów chińskich.

 • Obecnie istnieje ponad 8 000 różnych rodzajów e-liquidu o owocowych bądź słodkich smakach (m.in.: czekolada, popcorn, guma balonowa, wanilia), które mają na celu zachęcić młode osoby do sięgnięcia po e-papierosa. Skład takiego aerozolu do e-papierosów, który użytkownicy wdychają, może zawierać szkodliwe substancje, w tym: • acetaldehyd, • formaldehyd, • akroleinę, • propanal, • nikotynę, • aceton, • o-metyl-benzaldehyd, • karcinogenne nitrozaminy.  Urzędowo nie jest to jednak ani badane ani weryfikowane !

Niestety pomimo prowadzonych działań prewencyjnych konsumpcja wyrobów tytoniowych nadal stanowi jedno z największych wyzwań zdrowia publicznego w Polsce. Mimo wielu kampanii  edukacyjnych palacze bagatelizują zagrożenia związane z paleniem, ale też ci, którzy chcieliby rzucić palenie praktycznie nie maja gdzie się zwrócić. W naszym kraju brakuje poradni antynikotynowych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na razie  wedle naszej wiedzy działają jedynie trzy takie ośrodki: w Warszawie, Gdańsku i  Krakowie.

Mając na uwadze powyższe ograniczenia i niezaspokojone potrzeby społeczne przygotowaliśmy wspólnie kampanię edukacyjną „Rzuć nie żałuj !”, która prowadzona będzie na profilach społecznościowych naszych organizacji. W ramach kampanii w dniu 16 listopada o godz. 19. 00 na profilu FB Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca O. Szczecin przeprowadzimy webinar edukacyjny z dr n.med. Piotrem Wierzbińskim- psychiatrą, specjalistą ds. uzależnień „Jak pomóc pacjentowi onkologicznemu zerwać z nałogiem palenia”.

16 listopada motywuje Nas  – Organizacje Pozarządowe zaniepokojone skalą papierosowej epidemii do wystąpienia z APELEM DO PRZYSZŁEGO RZĄDU o  wdrożenie strategii, która doprowadziłaby do znaczącego ograniczenia dostępności papierosów w Polsce.

Najważniejsze postulaty w zakresie skutecznej walki z nikotynizmem na rzecz Polski wolnej od papierosów przedstawiają się następująco :

 1. Opracowanie strategii walki z nikotynizmem wraz ze wskaźnikami monitorującymi jej realizację
 2. Wysokie podatki na papierosy i zróżnicowanie podatków dla wyrobów w zależności od ich stopnia szkodliwości
 3. Wprowadzenie dopuszczania do obrotu wszystkich wyrobów nowatorskich na podstawie rygorystycznej procedury rejestracyjnej i badań laboratoryjnych
 4. Wprowadzenie rozwiązań fiskalnych oraz regulacji systemowych ograniczających dostęp do papierosów jak np.: wprowadzenie znaczącej opłaty za dopuszczenie do sprzedaży papierosów tradycyjnych (obecnie 0 zł)
 5. Utworzenie ogólnopolskiej sieci poradni odwykowych współpracujących z lekarzami Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 6. Prowadzenie na większą skalę kampanii wspomagających porzucenie nałogu w tym opracowanie i wdrożenie programów edukacyjnych kierowanych do młodzieży
 7. Upowszechnienie schematu interwencji walki z nałogiem tytoniowym, w tym zastosowanie na większą skalę działań zmierzających do redukcji szkód u nałogowych palaczy
 8. Podniesienie wieku legalnego zakupu wyrobów z nikotyną do 21 r.ż.
 9. Zwiększenie kar za sprzedaż wyrobów tytoniowych osobom nieletnim.

Plansze graficzne kampanii

images images images images images images

Zapis webinaru z dr Wierzbińskim

Prelekcja - Czym płacisz za palenie

Kampanię wspierają
logo logo logo logo logo logo

logo Skojarz Fakty

Ogólnopolska kampania edukacyjna
POGOŃ RAKA! SKOJARZ FAKTY!

W sobotę, 01.10.2022 r. biegiem Pogoń Raka! zainaugurowaliśmy ogólnopolską kampanię edukacyjną Pogoń Raka! Skojarz Fakty!, ramach której będziemy edukować, zachęcać do badań profilaktycznych i ułatwimy dostęp do specjalistów. Chcąc dotrzeć z wiedzą do jak największej liczby osób ruszamy w Polskę – rozpoczęliśmy konferencją prasową w ramach Tygodnia Świadomości Raka Płuca w Szczecinie, a kolejnym miastem na naszej trasie była Warszawa. Byliśmy też w Bydgoszczy, Lublinie i Poznaniu, a przed nami jeszcze jedno, ostatnie miasto.

Rak płuca to trudny przeciwnik, dlatego w myśl zasady „Lepiej zapobiegać, niż leczyć” naszą kampanią przypomnimy o czynnikach ryzyka choroby, możliwościach profilaktyki, diagnozowaniu tej choroby i wreszcie wskazujemy Polakom, że warto się badać, bo wcześnie wykryty rak płuca daje najlep

Zachęcamy do śledzenia naszych działań na naszym profilu Facebookowym. Pogońcie Raka z nami!

Media o Kampanii "Pogoń Raka Skojarz Fakty"

Szczecin (3-7.10.2022 r.)
Warszawa (17-21.10.2022 r.)
Bydgoszcz (24-28.10.2022 r.)
Lublin (21.11.2022 r.)
Poznań (5-9.12.2022 r.)
Gdańsk (20-24.02.2023 r.)

Wiadomości - Polskie Radio Gdańsk:

Zdjęcia kampanii

foto

Kampanię wspierają

logo logo logo logo logo logo
logo logo logo logo logo logo
img

Webinary

Szczecin

Gdańsk


logo Hamuj Raka

Jesteśmy współorganizatorem kampanii HAMUJ RAKA! DAJ SZANSĘ PŁUCOM!

Ruszyła kolejna odsłona kampanii Hamuj raka! Daj szansę płucom!

Zmniejszenie liczby zachorowań oraz dwukrotne zwiększenie wskaźnika przeżyć 5-letnich to główne cele kampanii „Hamuj raka! Daj szansę płucom!”. W ramach rozpoczynającej się kolejnej edycji programu, jej organizatorzy oraz partnerzy – organizacje pacjentów i klinicyści, przeanalizowali dotychczasowe działania w tym obszarze i opracowali dziewięć postulatów dalszych zmian w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia. Ich realizacja pozwoli pacjentom wkraczać na ścieżkę leczenia w sposób bardziej zaplanowany, w dobrze dobranym towarzystwie specjalistów, z „paszportem molekularnym” w ręku, dzięki czemu cała podróż ma szansę osiągnąć swój cel – wydłużyć życie czy nawet wyleczyć chorobę.

Rak płuca od wielu lat jest najczęściej występującym w Polsce nowotworem złośliwym – notuje się tak samo wysoką liczbę zachorowań, jak i zgonów z jego powodu.

Chcąc zmienić tę sytuację, w 2017 roku zainicjowana została kampania „Hamuj raka! Daj szansę płucom”, którą tworzą i wspierają przedstawiciele pacjentów: Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin oraz grono uznanych specjalistów z obszaru onkologii: prof. Joanna Chorostowska-Wynimko, prof. Maciej Krzakowski, prof. Dariusz Kowalski i prof. Tadeusz Orłowski. Inicjatorzy kampanii postawili przed sobą bardzo ambitne cele do realizacji:

 • zmniejszenie liczby zachorowań oraz
 • dwukrotne zwiększenie wskaźnika przeżyć 5-letnich.
Potrzebne są konkretne zmiany

VIDEO

POSTULATY

ZAPIS KONFERENCJI

informacja prasowa lista postulatów ścieżka pacjenta plakat kampanii

logo Pogoń Raka

Nasze Stowarzyszenie jest organizatorem biegu Pogoń Raka.

Do tej pory odbyły się pięć edycji w latach 2017-2021 roku - w chwili obecnej trwają przygotowania do kolejnej - szóstej edycji.

Celem wydarzenia jest promowanie aktywnego stylu życia wolnego od dymu tytoniowego, a także budowanie świadomości raka płuca oraz potrzeby regularnych badań profilaktycznych.

Eksperci od dawna alarmują, że rak płuca jest pierwszą przyczyną zgonów wśród Polaków. Zwykle nie daje wczesnych objawów, a niestety późno wykrywany, nie ma dobrych rokowań. Jak ustrzec się przed tym nowotworem? Główną przyczyną występowania raka płuca jest palenie tytoniu, jednak mało kto wie, że problem ten dotyka nie tylko palaczy. Dlatego odpowiedzią jest kompleksowa profilaktyka! Prowadzenie aktywnego trybu życia wolnego od dymu tytoniowego oraz poddawanie się regularnym badaniom może uchronić nas przed rakiem płuca. Właśnie do kształtowania takich postaw chcemy zachęcać.

Bieg POGOŃ RAKA - jest biegiem przełajowym na dystansie 5 km - na wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg, zawsze czekają oryginalne medale okolicznościowe, a także nagrody. Kibice z kolei mogą zajrzeć na stoiska edukacyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej, gdzie możliwe jest np. wykonanie pomiaru wydolności płuc (badanie spirometryczne), a także pomiar stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu u osób palących.

Dostępne są również materiały edukacyjne dotyczące szkodliwości palenia tytoniu, zaś dla młodszych dzieci organizujemy konkursy z drobnymi nagrodami.

przejdź do strony Biegu
img

Jesteśmy współorganizatorem kampanii społecznej

liczy się czas logo

O tym, jak przebiegać będzie schemat leczenia pacjentów z rakiem płuca mogliśmy dowiedzieć się podczas majowego warsztatu edukacyjnego dla dziennikarzy i pacjentów, poprowadzonego przez prof. Pawła Krawczyka.

Podczas warsztatu uzyskaliśmy odpowiedź na pytania:

 • Jak majowe decyzje refundacyjne zmieniają perspektywę leczenia raka płuca w Polsce?
 • Jakie grupy chorych uzyskały dostęp do nowoczesnego leczenia, a jakie wciąż na to czekają?
 • Czy możemy już dzisiaj mówić o kompleksowości leczenia raka płuca w Polsce?

Prof. Paweł Krawczyk, kierownik Pracowni Immunologii i Genetyki w Katedrze i Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, wyjaśnił, że 1 maja br. MZ wprowadziło na listę leków refundowanych immunoterapię w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca. Przyznał, że to dobra wiadomość. Jednocześnie, zwrócił uwagę, że pewne grupy pacjentów chorych na NDRP nadal nie mają dostępu do nowoczesnych opcji leczenia.

Jak zauważył ekspert, znaczna grupa chorych, m.in. chorzy na raka niepłaskonabłonkowego w II linii nie ma obecnie w Polsce żadnej innowacyjnej opcji leczenia poza chemioterapią, gdy tymczasem wiemy, że immunoterapia mogłaby wielu z nich znacznie przedłużyć życie. Prof. Krawczyk wyraził nadzieję, że lista refundowanych immunoterapeutyków oraz innych leków będzie dalej poszerzana, tak by zabezpieczyć potrzeby wszystkich pacjentów chorych na raka płuca.

Spotkanie warsztatowe to jedna z pierwszych inicjatyw kampanii edukacyjnej, którą przygotowują wspólnie: Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca oddział Szczecin, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych i Polskie Amazonki Ruch Społęczny. Już odliczamy czas, do prezentacji naszej kampanii edukacyjnej.

Zdjęcia z konferencji

foto
przejdź do strony kampanii
img

Partnerem kampanii jest firma
Roche


Kampania #NiePaleWcale!

Pod koniec kwietnia ruszyła kampania społeczna #NiePaleWcale! – to projekt skierowany do dziewcząt (16+) i młodych kobiet mający na celu zniechęcenie ich do palenia papierosów. Skierowany jest zarówno do Pań, które już rozpoczęły swoją "przygodę" z papierosem jak i tych, które jeszcze nigdy nie paliły.

Celem kampanii jest jasny przekaz, że palenie papierosów nie jest już modne, szkodzi zdrowiu, powoduje wiele chorób, w tym nowotworowych, co w przypadku kobiet - przyszłych matek przynosi szkody zarówno im jak i ich dzieciom.

Pragniemy również uświadomić grupie docelowej, że choroby związane z paleniem takie jak zawał, udar czy choroba nowotworowa to końcowe konsekwencje nałogu. W międzyczasie palenie ma wpływ na urodę (przedwczesne starzenie się skóry, zmiana kolorytu, trądzik, przebarwienia, pajączki naczyniowe), płodność, gospodarkę hormonalną, wygład zębów i dłoni. O też odrzucenie społeczne ze względu na zachowanie i zapach (smród papierosowy).

Narzędzia użyte w kampanii to krótki dynamiczny, przyciągający uwagę film, zdjęcia, grafiki edytowane w mediach społecznościowych (FB, Instagram, Snapchat), na stronie internetowej Stowarzyszenia i na stronach naszych partnerów. Gestem charakterystycznym kampanii maja być skierowane w dół dwa palce (wskazujący i serdeczny).

Do udziału w przedsięwzięciu chcemy zachęcić młodzieżowych celebrytów, którzy pozowali by do zdjęć z gestem kampanii i popierali akcję. Zdjęcia te publikowane będą również w wyżej wymienionych mediach. Liczymy na to, że pod wpływem takiego przekazu wiele młodych kobiet i dziewcząt zastanowi się czy palenie ma jakikolwiek sens? Jednak naszym głównym celem jest to by jak najwięcej kobiet zaprzestało palić papierosy a dziewczęta, które dotychczas nie palą nigdy nie sięgnęły po tą używkę.

Czas trwania kampanii to 6 miesięcy.

Nasze działania podczas kampanii #NiePaleWcale! wspiera firma
Internet Plus logo
za co serdecznie dziękujemy

Zdjęcia do kampanii

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
przejdź do profilu kampanii na Facebooku
img

Sponsorami kampanii są firmy:
Roche MSD


Akcja "LISTOPAD - MIESIĄCEM ŚWIADOMOŚCI RAKA PŁUCA"

Nie dyskryminuj raka płuca, on nie dyskryminuje Ciebie!

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych wraz ze Stowarzyszeniem Walki z Rakiem Płuca w Gdańsku oraz Stowarzyszeniem Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin rozpoczęły w listopadzie kampanię społeczną „Nie dyskryminuj raka płuca, on nie dyskryminuje Ciebie”. Kampania została przygotowana wspólnie z organizacją Lung Cancer Europe (LuCE) i będzie realizowana w różnych krajach europejskich w przeciągu najbliższych miesięcy.

Przesłanie kampanii jest proste: każdy może zachorować na raka płuca, niezależnie od trybu życia, jaki prowadzi. Dlatego tak ważne są badania profilaktyczne i wczesna diagnoza, która może uratować życie. Pragniemy zwrócić uwagę na wszechobecną dyskryminację osób chorych na raka płuca – przekonuje Ewelina Szmytke ze Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca.

Badania pokazują, że 55% ludzi uważa, że osoby chore na raka płuca „zapracowały” na swoją chorobę, np. poprzez lata palenia tytoniu. Niewątpliwie palenie papierosów jest jedną z głównych przyczyn nowotworów płuc, jednak diagnozę co roku słyszą tysiące ludzi, którzy nigdy nie palili i nie byli narażeni na bezpośrednie działania substancji rakotwórczych.

Nasza wspólna kampania ma na celu zniesienie stygmatyzacji chorych na raka płuca i podniesienie świadomości oraz wiedzy na temat profilaktyki i leczenia tej choroby – tłumaczy Szymon Chrostowski, Prezes PKPO.W ramach kampanii prezentujemy sylwetki czterech zupełnie różnych osób, u których zdiagnozowano raka płuca. Ich historie pokazują, że nikt nie spodziewa się, że zachoruje na nowotwór, ale może on spotkać każdego.
Stąd hasło kampanii: „Nie dyskryminuj raka płuca, on nie dyskryminuje Ciebie” – dodaje Chrostowski.

Rak płuca jest głównym zabójcą wśród nowotworów złośliwych w Europie.
Co roku odbiera życie około 353 000 Europejczyków, co oznacza, że choroba ta jest przyczyną większej liczby zgonów niż rak piersi, jelita grubego i prostaty, łącznie.

W Europie rak płuca jest trzecim najczęściej występującym rodzajem raka u kobiet...

Plakaty promujace kampanię:

czytaj więcej o kampanii
listopad miesiacem świadomości

Czy wiedzą Państwo, że:

Rak płuca, z szacunkową liczbą 353 000 zgonów każdego roku, to niekwestionowany lider pod względem liczby zgonów spowodowanych przez choroby nowotworowe w Europie – zabija więcej osób niż nowotwory piersi, jelita grubego i prostaty łącznie. Pomimo wzrostu częstości występowania2, nowe badanie przeprowadzone w dziewięciu krajach Europy wykazało powszechny brak wiedzy na temat raka płuca. Wielu europejskich respondentów nie potrafiło zidentyfikować czynników ryzyka oraz objawów raka płuca, a tylko nieliczni byli w stanie rozpoznać dotkliwe skutki tej choroby. Aby wyeliminować ten brak wiedzy firma Bristol-Myers Squibb i organizacja Lung Cancer Europe (LuCE) rozpoczęły realizację programu Następny Krok w Walce z Rakiem Płuca, publicznej kampanii informacyjnej, której celem jest zachęcenie społeczeństwa, a w szczególności tych osób, u których ryzyko wystąpienia raka płuca jest wysokie, do PODJĘCIA KROKÓW przeciwko chorobie poprzez pozostawanie ŚWIADOMYM, poddawanie się KONTROLI oraz Rozmowę ze swoim lekarzem.

Zgodnie z badaniem

Wiedza o raku płuca, jego czynnikach ryzyka oraz objawach jest niska:

 • Sześć na dziesięć osób (57%) odpowiedziało,że nie dysponuje wiedzą na temat tej choroby
 • Jedynie sześć na dziesięć osób potrafiło zidentyfikować poważniejsze objawy,takie jak uporczywy kaszel (63%), uczucie duszności (60%) czy plwocinę koloru rdzy (56%)
 • 20% osób nie potrafiło zidentyfikować żadnego objawu raka płuca
 • Alarmująca liczba osób nie potrafiła zidentyfikować niektórych spośród głównych czynników ryzyka, w tym palenia papierosów (18%), biernego palenia papierosów (35%) oraz przypadków występowania raka płuca w rodzinie (51%)
 • 11% osób nie potrafiło zidentyfikować żadnego czynnika ryzyka zachorowania na raka płuca

Istnieją fałszywe wyobrażenia co do tego, kto jest zagrożony:

 • 62% osób jest przekonanych, że rak płuca to wyłącznie choroba palaczy
 • 61% osób jest przekonanych, że rak płuca nie może dotknąć osób, które nigdy nie paliły papierosów
 • 78% osób nie sądziło, że ludzie dalej mogą być w grupie ryzyka, nawet jeśli z powodzeniem rzucili palenie papierosów wiele lat temu