strzałka do góry
facebook
facebook
facebook

Akcje oddziału

05.04.2016

V Forum Pacjentów Onkologicznych

W dniu 5 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbyło się V Forum Pacjentów Onkologicznych zorganizowane przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, w którym mieliśmy przyjemność uczestniczyć.

V Forum Pacjentów Onkologicznych poświęcone było zagadnieniom najistotniejszym z punktu widzenia samych chorych, a zatem dostępności do innowacyjnych terapii, medycynie personalizowanej i związanej z nią diagnostyce molekularnej oraz dobrym praktykom w badaniach klinicznych. Podczas dyskusji w pięciu blokach tematycznych pacjenci i eksperci podjęli się próby oceny aktualnej sytuacji, poszukując jednocześnie rekomendacji zmian służących jej poprawie.

W dyskusji udział wzięli eksperci z zakresu onkologii i diagnostyki: prof. Jacek Fijuth, prof. Renata Langfort, prof. Tadeusz Pieńkowski, prof. Paweł Krawczyk, prof. Piotr Rutkowski oraz prof. Lubomir Bodnar, a także eksperci z dziedziny prawa – prof. Dorota Karkowska, Adam Twarowski, badań klinicznych – dr Teresa Brodniewicz, farmaekonomii – dr Michał Jachimowicz oraz zdrowia publicznego: dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dr Filip Raciborski, reprezentanci środowiska pacjentów – Anna Rek, dr Rafał Świerzewski, Anna Nowakowska, Krystyna Wechmann, Szymon Chrostowski i inni. Resort Zdrowia reprezentował wiceminister, Piotr Warczyński. Dyskusje na Forum moderowała redaktor Iwona Schymalla.

Podczas V Forum rozdano nagrody Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych „Jaskółki Nadziei”, przyznawane za wsparcie, niesienie nadziei oraz tworzenie dobrych wzorów i praktyk wśród polskich pacjentów onkologicznych. Rozdanie nagród poprowadziła redaktor naczelna Głosu Pacjenta Onkologicznego Aleksandra Rudnicka. Laureaci tegorocznej, pierwszej edycji to: w kategorii kampania edukacyjna: Radio ON – nagroda główna oraz Ogólnopolski Dzień Marzeń oraz Spotkania ze Sztuką – wyróżnienia; w kategorii pacjent niosący nadzieję – Dorota Kaniewska – nagroda główna oraz Elżbieta Betlińska i Anna Nowakowska – wyróżnienia; w kategorii lider organizacji: Jolanta Czernicka-Siwecka – nagroda główna oraz Kamil Dolecki i Joanna Zapała – wyróżnienia. Nagrodą specjalną został uhonorowany profesor Jerzy Stuhr, za osobiste zaangażowanie na rzecz środowiska pacjentów onkologicznych w Polsce, nadzieję na godne życie i powrót do zdrowia oraz bycie przykładem dla innych, że „rak nie musi boleć”. – Zależy nam na tym, aby jaskółki, które są symbolem naszej Koalicji, niosły nadzieję jak największej liczbie chorych na nowotwory w Polsce, to jest nasz główny cel. – dodał Szymon Chrostowski.

GALERIA:

przekaż jeden procent podatku
  akcja nie rób dymu