(+48) 91 813 62 88
(+48) 513 792 173

ul. Jana Pawła II 42
70-413 Szczecin

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS:
0000663608

Aktualności

Wydarzenia i akcje oddziału szczecińskiego Stowarzyszenia

07-08.02.2020

XIV Forum Organizacji Pacjentów

img

Informacja

7 lutego 2020 w Warszawie już po raz 14. spotkali się przedstawiciele organizacji działających dla dobra pacjentów. Okazją do spotkania była, organizowana corocznie przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, dwudniowa konferencja z udziałem 180 liderów organizacji pacjentów, a także przedstawicieli administracji, urzędników, ekspertów i mediów.

Spotkanie rozpoczęło się od inauguracyjnego spotkania pt. „Partycypacja organizacji pacjentów w systemie ochrony zdrowia” z udziałem Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, którego celem było omówienie roli pacjentów w budowaniu systemu opieki zdrowotnej, a także przedstawienie najnowszych inicjatyw powstających przy Rzeczniku Praw Pacjenta i Narodowym Funduszu Zdrowia mających na celu wzmocnienie kompetencji liderów organizacji. Po uroczystym otwarciu konferencji i wystąpieniach gości specjalnych odbyła się dyskusja z udziałem przedstawicieli organizacji pacjentów w formie wysłuchania społecznego.

W trakcie debaty organizacje pacjentów poruszyły zagadnienia dotyczące rozwiązań systemowych dotyczące m.in. odciążenia opiekuna osoby chorej onkologicznie, usprawnienia i przyspieszenia procesu wdrażania refundowanych terapii na poziomie regionalnym, a także rozliczania procedury RDTL oraz konieczności zmian organizacyjnych w szpitalach, głównie powiatowych, dla zapewnienia świadczeń i opieki dla seniorów. Liderzy organizacji zwrócili uwagę na niekorzystne dla pacjentów rozporządzenia i systemy refundacji wyrobów medycznych związane ze sposobem naliczania środków absorpcyjnych, a także dotyczącego żywienia pozajelitowego w warunkach domowych.

Dalszą część wydarzenia wypełnił cykl wykładów merytorycznych i warsztatów prowadzonych przez znakomitych mentorów i specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, psychologii czy komunikacji. W programie w ramach trzech sekcji tematycznych: onkologia, zdrowie i wiedza zaplanowane były min wykłady pt. „Technologia CAR-T – nowa nadzieja dla pacjentów hematoonkologicznych” (Prof. Iwona Hus), a także „Pacjent onkologiczny w dobie rozwoju technologii i nauki” (dr Aleksander Sowa), „Dowody czy wartości. Nowe modele usług opieki zdrowotnej” (Magdalena Władysiuk), „Wpływ współodpowiedzialności za proces leczniczy uczestników systemu ochrony zdrowia na efekt zdrowotny Polaków” (Dr Beata Jagielska, Dr Agnieszka Sznyk) „Jak nie dać się zjeść chorobie, czyli o roli leczenia żywieniowego w trakcie terapii” (Dr Paweł Kabata), „Jak pomagać innym, nie tracąc siebie” (Adrianna Sobol), „Fake newsy w nauce i medycynie – jak się przed nimi bronić i sprawdzać źródła” (Crazy Nauka – Aleksandra i Piotr Stanisławscy).