(+48) 91 813 62 88
(+48) 513 792 173

ul. Jana Pawła II 42
70-413 Szczecin

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS:
0000663608

Aktualności

Wydarzenia i akcje oddziału szczecińskiego Stowarzyszenia

12-14.01.2023

Cykl szkoleń i wykładów w ramach projektu pn.: „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich”

img

Informacja

W dniach 12–14 stycznia 2023 odbyło się spotkanie kończące cykl wykładów w ramach projektu pn.: „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa, zorganizowanego przez Federację Pacjentów Polskich.

Celem szkoleń było poszerzenie kompetencji uczestników w procesie stanowienia prawa na szczeblu krajowym z zakresu ochrony zdrowia, w tym w szczególności z analizowania informacji i danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu legislacyjnego.

Poprzednie spotkania odbyły się w Krakowie 13-16.10.2022 i Sękocinie k/Warszawy 24-26.11.2022.

Na szkoleniach poruszone zostały tematy:

  1. Proces stanowienia prawa w Polsce oraz prowadzenie konsultacji przez administrację centralną.
  2. Polityka zdrowia publicznego w Polsce i jej implementacja poprzez Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 oraz ustawę o zdrowiu publicznym.
  3. Polityka państwa oraz przepisy prawa regulujące proces tworzenia nowych leków oraz udział pacjentów w badaniach klinicznych.
  4. Prawa pacjenta

Wiedza nabyta na szkoleniach umożliwi nam sprawniejsze działania i kontakty z administracją państwową.

Za zaproszenie na cykl szkoleń serdecznie dziękujemy.

Galeria