(+48) 91 813 62 88
(+48) 513 792 173

ul. Jana Pawła II 42
70-413 Szczecin

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS:
0000663608

Aktualności

Wydarzenia i akcje oddziału szczecińskiego Stowarzyszenia

08-09.02.2023

XVII Forum Organizacji Pacjentów

img

Informacja

W dniach 8–9 lutego odbyło się w Warszawie XVII Forum Organizacji Pacjentów, organizowane przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Wzięli w nim udział zaproszeni paneliści, a także przedstawiciele organizacji pacjentów, pracownicy ochrony zdrowia, wolontariusze i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Pierwszą część spotkania zainaugurował ks. Arkadiusz Nowak, prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, który powitał uczestników a także podziękował wszystkim, którzy na co dzień wspierają pacjentów. Podczas inauguracji odbyło się również uroczyste wręczenie odznak honorowych Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Następnie odbyło się tzw. wysłuchanie społeczne, podczas którego wybrano kilka pytań skierowanych przez organizacje pacjentów do zaproszonych gości, tj. Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Niestety, z uwagi na dużą liczbę pytań, organizatory wybrali zaledwie kilka zagadnień, które zostały poruszone podczas wysłuchania społecznego.
W dalszej kolejności rozpoczął się cykl paneli dyskusyjnych, poruszających wiele różnych kwestii z zakresu tematyki zdrowotnej, w tym m.in.: „Infodemia, cyberchondria, dezinformacja i ich wpływ na zachowania zdrowotne Polaków”, „Priorytety w chorobach cywilizacyjnych” czy „Godność i jakość życia pacjenta w chorobach przewlekłych”.

Odbywające się podczas Forum coroczne spotkanie z udziałem osób kształtujących politykę zdrowotną państwa m.in. Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ, Rzecznika Praw Pacjenta, ekspertów w obszarze zdrowia publicznego stwarza płaszczyznę integracji środowiska organizacji pacjentów oraz umożliwia liderom poszczególnych organizacji zwrócenie uwagi na największe problemy, z jakimi spotykają się w swojej codziennej działalności. Jest to największa tego typu konferencja skierowana do liderów pacjentów reprezentujących chorych w różnych obszarach terapeutycznych. Dzięki temu Forum jest ważną i skuteczną płaszczyzną wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami działającymi w różnych obszarach ochrony zdrowia oraz sprzyja dyskusji nad systemowymi rozwiązaniami służącymi poprawie jakości życia pacjentów.