(+48) 91 813 62 88
(+48) 513 792 173

ul. Jana Pawła II 42
70-413 Szczecin

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS:
0000663608

Aktualności

Wydarzenia i akcje oddziału szczecińskiego Stowarzyszenia

17.11.2023

Prelekcja w ramach akcji "Wdychasz czy Oddychasz" przeprowadzona w Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie

W Światowym Miesiącu Świadomości Raka Płuca w ramach akcji WDYCHASZ CZY ODDZYCHASZ odwiedzamy szczecińskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe by opowiadać o szkodliwości wyrobów z nikotyną, które tak polubiła młodzież.

Dzisiaj gościliśmy w Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego i spotkaliśmy się z 3 klasami pierwszymi.
Dziękujemy Pani Pedagog za zaproszenie.


Niestety, badania epidemiologiczne wykazują, że w 67% domów nie rozmawia się na temat szkodliwego wpływu nikotyny na zdrowie. Niski procent rodziców rozmawiających z dziećmi na temat szkodliwości nikotynizmu wynika z tego, że większość rodziców uczniów palących papierosy również paliło.

Dlatego ważne jest, by kształtować postawy młodego pokolenia w stosunku do nałogu, nie tylko poprzez wiedzę o jego szkodliwości, ale także przez własny przykład.

#Miesiącświadomościrakapłuca #wdychaszczyoddychasz #niepalewcale

Prelekcja odbyła się dzięki wsparciu firm:
AstraZeneca logo Roche logo BMS logo