(+48) 91 813 62 88
(+48) 513 792 173

ul. Jana Pawła II 42
70-413 Szczecin

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS:
0000663608

Aktualności

Wydarzenia i akcje oddziału szczecińskiego Stowarzyszenia

22.11.2023

Prelekcja w ramach akcji "Wdychasz czy Oddychasz" przeprowadzona w Zespole Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie

Wizyta w Zespole Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie w ramach akcji WDYCHASZ CZY ODDZYCHASZ.

Mieliśmy przyjemność spotkać się z dwoma pierwszymi klasami i opowiedzieć im jakie niebezpieczeństwo dla młodego organizmu niesie za sobą używanie wyrobów z nikotyną w każdej postaci. Padło wiele pytań na temat palenia i uzależnienia od nikotyny. Również badania tlenku węgla w wydychanym powietrzu nie wypadły najlepiej. Podczas wdychania dymu z papierosa CO jest wchłaniany do krwi przez płuca, ponieważ CO wiąże się z hemoglobiną 200 razy łatwiej niż tlen.

Tlenek węgla łączy się z hemoglobiną w czerwonych krwinkach, tworząc karboksyhemoglobinę (COHb), co uniemożliwia czerwonym krwinkom przenoszenie tlenu. U osoby palącej paczkę papierosów dziennie poziom COHb we krwi może wynosić od 3% do 6%, u osób palących dwie paczki dziennie – od 6% do 10%, a u osób palących trzy paczki dziennie – nawet 20%.

Następne spotkanie z młodzież a w tej szkole już 30 listopada.


Niestety, badania epidemiologiczne wykazują, że w 67% domów nie rozmawia się na temat szkodliwego wpływu nikotyny na zdrowie. Niski procent rodziców rozmawiających z dziećmi na temat szkodliwości nikotynizmu wynika z tego, że większość rodziców uczniów palących papierosy również paliło.

Dlatego ważne jest, by kształtować postawy młodego pokolenia w stosunku do nałogu, nie tylko poprzez wiedzę o jego szkodliwości, ale także przez własny przykład.

#Miesiącświadomościrakapłuca #wdychaszczyoddychasz #niepalewcale

Prelekcja odbyła się dzięki wsparciu firm:
AstraZeneca logo Roche logo BMS logo