(+48) 91 813 62 88
(+48) 513 792 173

ul. Jana Pawła II 42
70-413 Szczecin

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS:
0000663608

Aktualności

Wydarzenia i akcje oddziału szczecińskiego Stowarzyszenia

23.11.2023

Prelekcja w ramach akcji "Wdychasz czy Oddychasz" przeprowadzona w Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim

Na zaproszenie Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim odwiedziliśmy Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego.

Jak zwykle mówiliśmy o szkodliwości palenia papierosów, zarówno tradycyjnych jak i elektronicznych. Padło wiele pytań dotyczących poruszanych zagadnień.

Przeprowadziliśmy również badanie zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu dla chętnych osób. Wyniki nie wypadły źle 😊


Niestety, badania epidemiologiczne wykazują, że w 67% domów nie rozmawia się na temat szkodliwego wpływu nikotyny na zdrowie. Niski procent rodziców rozmawiających z dziećmi na temat szkodliwości nikotynizmu wynika z tego, że większość rodziców uczniów palących papierosy również paliło.

Dlatego ważne jest, by kształtować postawy młodego pokolenia w stosunku do nałogu, nie tylko poprzez wiedzę o jego szkodliwości, ale także przez własny przykład.

#Miesiącświadomościrakapłuca #wdychaszczyoddychasz #niepalewcale

Prelekcja odbyła się dzięki wsparciu firm:
AstraZeneca logo Roche logo BMS logo