(+48) 91 813 62 88
(+48) 513 792 173

ul. Jana Pawła II 42
70-413 Szczecin

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS:
0000663608

Aktualności

Wydarzenia i akcje oddziału szczecińskiego Stowarzyszenia

24.11.2023

Szkoła Podstawowa Nr 11 w Szczecinie

Wizyta w Szkole Podstawowej nr 11 w ramach akcji Wdychasz czy Oddychasz? - staraliśmy się przekazać 4 klasom ósmym wiedzę na temat szkodliwości wyrobów z nikotyną.

Przeprowadziliśmy badania zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Wyniki były różne ale mieściły się średniej normie.


Niestety, badania epidemiologiczne wykazują, że w 67% domów nie rozmawia się na temat szkodliwego wpływu nikotyny na zdrowie. Niski procent rodziców rozmawiających z dziećmi na temat szkodliwości nikotynizmu wynika z tego, że większość rodziców uczniów palących papierosy również paliło.

Dlatego ważne jest, by kształtować postawy młodego pokolenia w stosunku do nałogu, nie tylko poprzez wiedzę o jego szkodliwości, ale także przez własny przykład.

#Miesiącświadomościrakapłuca #wdychaszczyoddychasz #niepalewcale

Prelekcja odbyła się dzięki wsparciu firm:
AstraZeneca logo Roche logo BMS logo