(+48) 91 813 62 88
(+48) 513 792 173

ul. Jana Pawła II 42
70-413 Szczecin

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS:
0000663608

Aktualności

Wydarzenia i akcje oddziału szczecińskiego Stowarzyszenia

28.11.2023

Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie

Ponownie gościmy w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie w ramach akcji Wdychasz czy Oddychasz - tym razem na spotkaniu z klasami trzecimi tej szkoły.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach i zadawała wiele pytań dotyczących papierosów tradycyjnych i elektronicznych. To bardzo dobrze, gdyż znajomość tematu i zagrożeń płynących z używania nikotyny w tak młodym wieku może uchronić wiele młodych osób przed wpadnięciem w nałóg.

Dziękujemy Pani Pedagog za zaproszenie 🙂. Miło pracować z tak fajną młodzieżą.


Niestety, badania epidemiologiczne wykazują, że w 67% domów nie rozmawia się na temat szkodliwego wpływu nikotyny na zdrowie. Niski procent rodziców rozmawiających z dziećmi na temat szkodliwości nikotynizmu wynika z tego, że większość rodziców uczniów palących papierosy również paliło.

Dlatego ważne jest, by kształtować postawy młodego pokolenia w stosunku do nałogu, nie tylko poprzez wiedzę o jego szkodliwości, ale także przez własny przykład.

#Miesiącświadomościrakapłuca #wdychaszczyoddychasz #niepalewcale

Prelekcja odbyła się dzięki wsparciu firm:
AstraZeneca logo Roche logo BMS logo