(+48) 91 813 62 88
(+48) 513 792 173

ul. Jana Pawła II 42
70-413 Szczecin

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS:
0000663608

Aktualności

Wydarzenia i akcje oddziału szczecińskiego Stowarzyszenia

29.11.2023

Technikum Fryzjerskie Omnia

W ramach akcji Wdychasz czy Oddychasz odwiedziliśmy dziś Technikum Fryzjerskie Omnia, by przybliżyć młodzieży temat szkodliwości używania wyrobów z nikotyną.

Wiadomo, że zapalenie pierwszego papierosa przypada najczęściej na wiek dorastania. Zmiana szkoły z podstawowej na inną, czynniki psychologiczne, środowiskowe oraz społeczne wypływają na to, że młodzież jest zainteresowana poznawaniem nowych rzeczy i nowych zachowań, a to często staje się motywacją do sięgania po różnego rodzaju środki pobudzające w tym papierosy tradycyjne i elektroniczne.

Podczas spotkań starliśmy się przybliżyć młodym ludziom jakie skutki niesie za sobą długotrwałe palenie i jak ciężko potem pozbyć się nałogu.


Niestety, badania epidemiologiczne wykazują, że w 67% domów nie rozmawia się na temat szkodliwego wpływu nikotyny na zdrowie. Niski procent rodziców rozmawiających z dziećmi na temat szkodliwości nikotynizmu wynika z tego, że większość rodziców uczniów palących papierosy również paliło.

Dlatego ważne jest, by kształtować postawy młodego pokolenia w stosunku do nałogu, nie tylko poprzez wiedzę o jego szkodliwości, ale także przez własny przykład.

#Miesiącświadomościrakapłuca #wdychaszczyoddychasz #niepalewcale

Prelekcja odbyła się dzięki wsparciu firm:
AstraZeneca logo Roche logo BMS logo